TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

BİR

Allah için yapmanız gereken en az bir şey var:

O’na isyan ederken O’nun nimetlerini kullanmamak.

İmam Ali [ra]

 

***

 

İKİ

Hayatınızın en önemli iki gün vardır:

Doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gün.     

Mark Twain

 

 

Hayatta sadece iki trajedi vardır:

Biri, istediğini elde edememek,

diğeri istediğini elde etmek.

Oscar Wilde

 

***

 

ÜÇ

İnsan, üç şeyin peşine düşmek için yaratılmıştır:

Hakikatin, hayrın, güzelliğin.

Nurettin Topçu

 

***

 

DÖRT

Dört şeyden, dört şey meydana gelir:

İnatçılıktan rüsvaylık,

Öfkeden pişmanlık,

Kibirden düşmanlık,

Tembellikten düşkünlük.                   

Feridüddin Attâr

 

***

 

BEŞ

Allah Resulü (asm) şöyle buyurdu ki:

Eğer gaybı bilmek iddiası olmasaydı,

şu beş kimsenin cennetlik olduğuna şahitlik ederdim:

• Çoluk çocuk sahibi olan fakir

• Kocası kendisinden razı olan kadın

• Mihrini sadaka olarak kocasına bağışlayan kadın

• Anababasını razı eden evlat.

• Samimi tövbe eden günahkâr.

 

***

 

DOKUZ

Tevrat’ta Musa’ya [as] şöyle vahyedilmiştir:

Hataların anası üçtür: kibir, haset, hırs.

Bu üç şeyden altı şey doğar ve hata dokuz olur:

Tokluk hevesi, uyku düşkünlüğü, rahat meyli, mal sevgisi, övme ve övülme tutkusu, önde olma hırsı.

 

***

 

ON

Şeytan insana on kapıdan gelir:

• Hırs kapısından gelir. Sen kanaat ile o kapıyı kapat.

• Uzun emel ve uzun yaşama kapısından gelir. Sen ölümün ansızın geleceğini bilmekle o kapıyı kapat.

• Rahat ve nimet kapısından gelir. Nimetin her an gidebileceğini ve şiddetli bir hesap olacağını bilmekle o kapıyı kapat.

• Kendini ve amellerini beğendirme kapısından gelir. Sen akıbetin ne olacağını bilmediğini düşünerek o kapıyı kapat.

• Kardeşlerini küçük gösterip hafife alma kapısından gelir. Sen onlara derin saygı ve hürmet göstermekle o kapıyı kapat.

• Riya ve insanların övgüsünü isteme kapısından gelir. Sen övgü ve yergiyi ihlasla, övgü ve yergiyi denk tutmakla o kapıyı kapat.

• Haset kapısından gelir. Allah’ın mahlûkatına yapmış olduğu taksimatta âdil olduğunu bilerek o kapıyı kapat.

• Cimrilik kapısından gelir. Sen Allah’ın elinde olana, insanların ellerinde olandan daha çok güvenmekle o kapıyı kapat.

• Kibir kapısından gelir. Sen senin bile sana ait olmadığını, kendinin kendine ödünç verildiğini görerek, tevazu ile o kapıyı kapat.

• Tamah (dünyaya düşkünlük) kapısından gelir. Sen insanların ellerinde olan da bu dünya da fanidir demek suretiyle o kapıyı kapat.