55 Yazı Ümit Şimşek

Yazar Profili »

Bugün neler olacak?

Eylül 2019, 513 378 Görüntülenme Eklenme Tarih: 24 Ağustos 2019 17:49 Ümit Şimşek

 

Her yeni gün, Yer ve Gökler Rabbinin bize bir armağanıdır.

İnanan insan, onu merakla bekler,

bir sürpriz paketini açar gibi merakla açar, merakla yaşar.

 

 

Bugün nasıl bir gün olacak?

Yaygın anlayış, bu sorunun cevabını meteoroloji uzmanından bekler. Fakat bu, bir hava raporundan daha fazlasını isteyen ve meteoroloji bültenlerinden daha fazla ratingi hak eden bir sorudur ve herkes için her gün ayrı bir cevabı vardır.

Bu soruya hayatın en önemli sorusu da diyebiliriz. Ömürler günlerden yapıldığına göre, günlerimizin içeriği, ömrümüzün içeriği demektir. Şöyle de sorulabilir:

Dünkü günümüz nasıl geçti?

Bu soruya vereceğimiz cevap, bütün bir hayatın eğilimini yansıtacak ve ciddî bir değişim olmadığı takdirde ömrümüzün nasıl geçeceğine dair genel bir çizgi ortaya çıkaracaktır. Bu yüzden, pek çoğumuz hakkında “Bugün nasıl bir gün olacak?” sorusunun cevabı “Dünkü gibi” olur ve çok fazla meraka değer bulunmaz.

Fakat dün, bizim için bilinen ve artık değiştirilmesi mümkün olmayan bir zaman dilimidir. Bugün ise henüz bilinmeyen bir gelecektir ve bize çok önemli fırsatlar sunabilir. Onun için, bugünümüzün, bütün bir ömür için harcanacak meraka değer bir potansiyeli vardır.

Bugünün değerini kavrayabilmek için, onun hakkında bilmediklerimize geçmeden önce, bildiklerimizi sıralayalım:

Birincisi: Bugün ne olacaksa Allah’ın ilim ve iradesiyle olacak, Onun kudretiyle vücuda gelecektir.

İkincisi: Olmuş ve olacak her şey gibi, bugünün hadiseleri de ardında Onun sonsuz hikmetini saklar.

Üçüncüsü: Ondan gelen her şey hikmetli olduğu kadar güzeldir de: ya bizzat, yahut sonucu itibarıyla.

Bu üç noktayı yaşanan bir iman olarak benliğine sindirmiş olan bir insan için, yeni bir gün, açılmaya hazır, sürpriz dolu bir armağan paketi demektir. İnanan adam bilir ki, o paket doğrudan doğruya Yer ve Gökler Rabbinden bizzat kendisine gönderilmiştir (birinci madde). Ve bu paketin içine tesadüfen karışmış hiçbir şey yoktur. Yeni günün 86400 saniyesi, bütün sürprizleriyle birlikte, o armağan paketinin içine bir maksatla, bir hikmetle konmuştur (ikinci madde). Üstelik bu, bir isminin bir parıltısıyla koca bir âlemi baştan başa güzelliklerle donatan Esmâ-i Hüsnâ sahibinden gelen bir armağan paketidir; onda güzellikten başka bir şey bulunmaz (üçüncü madde). Bu bilgilerle ve bu imanla donanmış bir insan için, başka hangi şey yeni bir günü karşılamaktan daha çok meraka değer?

Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, bu armağan paketi bilinçli bir şekilde açılmadığı takdirde, getirdiği hiçbir şey ele geçmez. Zira sonuç itibarıyla onun hikmetini de, güzelliğini de ortaya koyacak olan, insanın imanlı bakışı ve iradeli davranışıdır.

– Eğer Rabbinin ona gönderdiği armağan paketindeki güneş bütün gün bir şeyler anlattığı halde o bir kez olsun dönüp de buna bakmamışsa;

– Eğer Rabbinin ona gönderdiği gün içinde kuşlar cıvıldaşıp çiçekler gülümserken o bunların farkına bile varmamışsa;

– Eğer Rabbinin eserleriyle baş başa kalacak ve onların tesbihatını doya doya dinleyecek fırsatlar da bu armağan paketi içinde ayağına kadar geldiği halde o bunlardan yüz çevirmişse;

– Eğer bu armağan paketinden çıkan sürprizler arasında bir şükür, bir fikir, bir sabır, bir zikir, bir güler yüz, bir bağış, bir affediş, bir yardım gibi nice rıza vesilesi fırsatlar insanın önünden gelip geçtiği halde o bunlardan birini olsun avlayamamışsa, bunda armağan paketini açmasını bilmeyenden başka kimin kusuru vardır?

Her yeni gün, Yer ve Gökler Rabbinin bize bir armağanıdır. İnanan insan, onu merakla bekler, bir sürpriz paketini açar gibi merakla açar, merakla yaşar. Bu merak, onun ömür dakikalarını doyumsuz hazlara dönüştürür. Zira hayatın en güzel tarafı, onun bilinmezliğindedir. Her şeyi bilenin bilgisi içinde olduğumuzu bilmek, bize bilgi olarak yetmez mi?

Geri kalan, armağanları birbiri ardınca toplamak ve iman hakikatlerinden alınan dersi her nefeste soluyabilmekten ibarettir.

 

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kur'an Kıssalarındaki Terapi

KUR’ÂN-I KERÎM’İN kıssaları, içerdikleri pek çok dersin yanı sıra, inananlar için büyük bir güç kaynağı teşkil ederler. O kıssalar, her şeyden önce, hakkın tâ kendisidir, tümüyle yaşanmış gerçeklerdir. Onlarda hiçbir kuşkuya yer yoktur. Onun için, o kıssaları okuyanlar, herhangi bir tereddüde kapılmaksızın, kendilerini bu dünyada yaşanmış gerçek olayların içinde bulurlar.

Devamı »

Allah Bu Özel Nimeti Kimlere Veriyor? / Furkan Sahibi Olanlar

KUR’ÂN-I KERÎM’İN öyle âyetleri vardır ki, daha ilk bakışta, “İşte bu bana yeter” dedirtir. Gerçekten de, o birkaç kelimelik özlü cümle içinde, insana hayattan beklediği her şeyi verebilecek bir kapasite vardır. İşte bu âyet de, öyle âyetlerden biridir ve insana, hayatının bütün aşamalarında yol gösterecek hedefleri ve bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak bir altın formülü sunmaktadır...

Devamı »

“Geçim Darlığı Niçin Yakamızı Bırakmıyor?” Diyenlere / Güzel Bir Geçim ve Huzurlu Bir Hayatın Formülü

Geçim darlığından şikâyet etmeyen kalmadı gibi. Ama geçim darlığının asıl sebebini bulabilmek herkese nasip olmuyor.

Devamı »

Hayâsızlık Nasıl Yayılıyor? II

Önceki yazımızda, ahlâksızlık ve sapıklıkların nasıl yaygınlaştırıldığına ve dünyayı bir sapıklar gezegeni haline getirmek için girişilen operasyonlara değinmiştik. Bu yazımızda, küresel sapıklık cereyanlarının neden var güçleriyle Türkiye’ye yüklendikleri ve Kur’an’ın hepimize bir uyarı niteliği taşıyan benzetmesine değineceğiz.

Devamı »