TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler Mart 2020ÜÇ


Birlikte yola çıkmak için gerekli üç şey: 

Yürek, güven, sadakat. 

Mehmet Deveci

Dua eden, şu üç şeyden birine kavuşur:

• Günahı affedilir.

• İyilikleri artar.

• Kabul edilmiş ibadet sevabı alır. 

DeylemiDÖRT


Mushaf;

okunmazsa Mushaf kalır; 

okununca Kur’ân olur; 

anlaşılınca Beyan olur;

yaşanınca İnsan olur. 


Bütün maksadı dünya olan kimseye ceza olarak dört şey musallat edilir: 

Bitmeyen endişe

Sonu gelmeyen telaş

Arttıkça artan ihtiyaç

Hiçbir şeyle dinmeyen açlıkBEŞ


Şu beş şey imandandır: 

1. Allah’ın emrine teslim olmak, 

2. Allah’ın takdirine rıza göstermek,

3. İşinin sonunu Allah’a havale etmek,

4. Allah’a güvenmek,

5. Musibete sabır göstermekALTI


Hasetçiye rahmet yoktur.

Yalancıya şeref yoktur.

Cimriye rahat yoktur.

Ahlaksıza vakar yoktur.

Allah’ın hükmüne karşı koyacak irade yoktur.

Allah’ın dilediğini geri çevirecek kuvvet yoktur.

Ahnef b. KaysON


Dünya madem fânidir. 

Hem madem ömür kısadır. 

Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. 

Hem madem hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. 

Hem madem dünya sahipsiz değil. 

Hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm bir müdebbiri var. 

Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. 

Hem madem ‘Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez’ sırrınca teklif-i mâlâyutak yoktur. 

Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. 

Hem madem dünyevî dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır.
Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.

Said Nursî