TR EN

Dil Seçin

Ara

Kromozomlardaki Benzerlik Neyi Gösterir?

Kromozomlardaki Benzerlik Neyi Gösterir?

Canlılarda genelde genetik yapı kromozomlardan, onlar da DNA moleküllerinden meydana gelmiştir. DNA’ların temeli de; deoksiriboz, adenin, guanin, sitosin ve timin gibi moleküllerden ibarettir. Bu moleküllerin temelini de, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor atomları teşkil eder.

Esas olan bu elementlerden meydana gelen kromozomlara ve dolayısıyla kromozomlar üzerinde yer alan genlere şifre ile yüklenmiş olan bilgidir. Bu tıpkı, birbirine benzeyen maddelerden yapılmış bir bilgisayar diskine benzemektedir. Maddi yapı itibariyle bilgisayarlar benzer ve hatta bazen aynı olabilir. Ama oraya şifre ile yüklenen bilgilerin mahiyeti esastır. Nitekim, bütün bitkilerin çekirdeklerini teşkil eden elementler bellidir ve genelde maddesi itibariyle birbirine büyük oranda benzemektedir. Ama o çekirdeklere yüklenmiş olan bilgi ise, tamamen farklıdır. Birisinde incir ağacını programı var iken, bir başkasında karpuzun, bir diğerinde elmanın, kirazın ya da vişnenin programı yüklenmiştir.

Hayvanların yumurtaları da bundan farksızdır. Onlarda da temel maddeler aynı ve birbirine çok yakın iken, her bir yumurtaya şifrelenmiş olan genetik yapı tamamen farklıdır. Bir yumurtadan bülbül çıkarken, bir başkasından kaplumbağa, bir diğerinden insan teşekkül etmektedir.

Hatta her bir insan, bir diğerinden farklı hususiyetlere ve özelliklere sahiptir. Kendine has, duygu ve düşünceleri, istidat ve kabiliyetleri, arzu ve istekleri, huy ve karakterleri vardır ve bunlar genetik yapı dediğimiz kromozomları teşkil eden DNA’larda şifrelenmiştir.

Bu şifrelerin yapı itibariyle benzer olmaları, bir başka tabirle, flaş disklerin maddesi yönünden benzer ve hatta birbirinin aynı olması önemli değildir. Esas önemli olan, o flaş diske yüklenen bilgidir. Hatta yazılımı aynı olan bir word programında her bir dosyaya yüklediğiniz bilgi farklılık gösterir.

Maymunun kromozomlarından bazılarının insanın bir kısım kromozomlarına benzerlik göstermesinden hareketle, insan kromozomlarının maymun kromozomlarından tesadüfen meydana geldiği iddiasının bilimsel hiç bir dayanağı yoktur. Varlıkların yaratılışını, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi birisine vermeyip, bunları sebeplerle açıklamaya çalışanların misali, 1995 yazılımlı word dosyasının 2013 yazılımlı word dosyasına benzerliğinden hareketle, bu dosyanın, ilim, irade ve kudret sahibi birisi tarafından yazıldığını kabul etmeyip, 2013 dosyasının 1995 dosyasından tesadüfen meydana geldiğini iddia etmek gibidir.

Böyle felsefî bir düşüncenin, laboratuvarda denenemediği ve doğrulanmadığı için bilimsel bir değeri yoktur. Kaldı ki, bu dosyaların yazılım programının aynı veya benzer olması değil, içinde yazılmış olan bilgiler esastır.

Bütün canlılara yüklenen genetik potansiyel bilgi, her bir canlı türünde farklılık gösterdiği gibi, her bir fertte de başkalığa sahiptir. Yani her bir türün sahip olduğu dosyanın yazılım programı aynı olsa bile, her dosya, kendine has bilgilere sahiptir.

İşte bütün bu harikalıkları ve genetik zenginlikleri, Allah’ın sonsuz irade, kudret ve ilmine vermeyenler, her şeyi gelişigüzellikle, tesadüf ve tabiatla açıklamaya çalışırlar. Bu benzerlikleri, birbirinden tesadüfen meydana gelmeye bağlamakla, güya onları açıkladıklarını zannederler.