TR EN

Dil Seçin

Ara

Küresel Isınma Senaryoları

Küresel Isınma Senaryoları

Dünyadaki mükemmel düzenin yaratılmasında ve işlemesinde bir payımız yok; ancak bu, olumsuz bir etkimiz olmayacak anlamına gelmiyor. Hayatının ve yaşadığı dünyanın emanet olduğunu unutan insanlar, bu sistemi bozacak şeyler yapıyorlar.

Hayatımız dünya üzerinde geçiyor. Her şey bizim için en uygun ve en güzel şekilde hazırlanmış. Dünya ekosistemi bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. Bu sistemin işleyişinde bir dahli olmayan ve tüketici olarak rol alan insanlar bir aldanışın içinde. Evet Dünyadaki mükemmel düzenin yaratılmasında ve işlemesinde bir payımız yok; ancak bu, olumsuz bir etkimiz olmayacak anlamına gelmiyor. Hayatının ve yaşadığı dünyanın emanet olduğunu unutan insanlar, bu sistemi bozacak şeyler yapıyorlar.

Dünyadaki düzen hiç bozulmayacak, hiç değişmeyecek algısıyla yaşıyoruz. Ancak bu algıya fazla kaptırmış olmalıyız ki, son birkaç asırdır yaşamlarımızı israf üzere kurduk. Ve nihayetinde bazı şeyler değişmeye başladı.

Küresel ısınmadan sürekli bahsediliyor. Sıcaklıkların arttığından, dünya iklimlerinin değiştiğinden söz ediliyor. Korkutucu olan soru; acaba küresel ısınmayı durdurmak, iklim değişikliklerini engellemek için geç mi kalındı? 

Aslında iklim değişimi çoktan başladı. Sıcaklıklar artıyor, gezegen değişiyor. İnsanlar birkaç derecelik ısı değişimleriyle başa çıkabilse de Dünya bunu kaldıramaz. Acaba ısınmaya devam ettiğinde bunun belirtileri nasıl görülecek? Alttaki çizimde ısınma devam ederse olabileceklere dair tahminler yer alıyor.

 

 

1,5 oC ARTlŞ

En iyi senaryoda, eğer insanlık gezegeni kirletmeyi, ağaçları ve ormanları yok etmeyi hemen bırakırsa ortalama küresel sıcaklık artışı 1,5 oC olacak.

 

DENİZ SEVİYESİ ARTIŞI

Deniz seviyesi ortalama 10 cm artar; bunun, küresel hava sistemleri ve kıyı taşkınlan üzerinde önemli etkisi olur.

 

BUZ DAĞLARI

Buz tabakaları ve buz dağları her on yılda %7 hızla erir. Bu da deniz seviyelerinin artmasına ve ısı artışına sebep olur.

 

HAYVAN GÖÇLERİ

Tropik böcekler, kuşlar ve memeliler, iklim ve bitki örtüsü değiştikçe daha uygun yaşam alanlarına, yani kutuplara doğru göç etmeye başlarlar.

 

İNSANLARA ETKİLERİ

Aşırı sıcakların sebep olacağı kuraklık ve kıtlık nedeniyle, insanların ölüm oranının artacağı düşünülüyor.

 

KIYI TAŞKINLARI

Deniz seviyesine yakın kıyı bölgelerinde su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar olacak.

 

***

 

oC ARTIŞ

İnsanların Dünya’yı kirletmeyi bırakmazlarsa ve ortalama küresel sıcaklık 3 oC olursa, yaşanabilecek şeyler.

 

DENİZ SEVİYESİ ARTIŞI

Denizlerin seviyesi ortalama 50 cm artar; bu hava sistemlerine ciddi hasar verir ve birçok kıyı bölgesinde düzenli taşkınlara yol açar.

 

BUZ DAĞLARI

Buz dağları başlangıçta her 10 yılda %10 erir. Buz kütleleri eridikçe ve buzulların çevrelerini soğutma etkileri azaldıkça bu oran daha da hızlanır.

 

HAYVAN GÖÇLERİ

Memeli hayvanlar da böcek ve kuşların ardından, daha uygun iklim şartları olan kutuplara doğru göç ederler. Narin türler yok olurlar.

 

ORMAN YANGINLARI

Kuraklık ve yangın yüzünden orman örtüsünde %30’luk azalma olabilir; bu sebepten atmosfere daha da fazla sera gazı yayılır.

 

İNSANLARA ETKİLERİ

Sürekli yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölümler artar. Yaygın kuraklık ve açlık sağlam bünyeleri de etkiler.

 

KIYI TAŞKINLARI

Birçok kıyı bölgesinde yıkıcı boyutta düzenli taşkınlar yaşanır. Sahiller 50 m kadar içeri çekilir.

 

***

 

6 oC ARTIŞ

İnsanların bugünkü hızla kirletmeye devam etmeleri durumunda, en kötü senaryo bu asrın ikinci yarısında sıcaklığın 6 oC artmış olacağıdır. Bunun korkunç sonuçları olur.

 

DENİZ SEVİYESİ ARTIŞI

Deniz seviyeleri ortalama 90 cm artar. Şu an 100 milyon insanın bugünkü deniz seviyesinin 1 m üzerinde yaşadığı düşünülürse, bu artış felaketlere yol açar.

 

BUZ DAĞLARI

Buz tabakaları ve buz dağları başlangıçta her 10 yılda %25 erirler, bir kuşak içinde tümden yok olurlar.

 

HAYVANLARIN YOK OLMASI

Doğrudan ısınmanın etkisiyle ya da ekosistemlerinin yok olması nedeniyle hayvan türlerinin en az %30’u yok olurlar.

 

ORMAN YANGINLARI

Dünyanın dört bir yanındaki kuraklık ve orman yangınlarının yayılması yüzünden ormanlar %50 azalır ve pekçok hayvan soyu tükenir.

 

İNSANLARA ETKİLERİ

Korkunç kuraklıklar sebebiyle mahsul azalması yaşanır. Küresel yiyecek sıkıntısı birçok yerde açlığa yol açar ve milyonlarca insan ölür.

 

SAHİL TAŞKINI

Kıyı yerleşim yerleri sular altında kalır. Bangladeş ve ABD’nin doğusundaki kıyı şehirleri gibi yerler bataklık olur; Avrupa’nın yarısı sular altında kalır. Karalar küçülür.

 

***

 

İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye, yaptıklarından bir kısmını Allah onlara böylece tattırıyor. (Rum Suresi, 41)

(Âyet, çevre kirliliğini, sorumluları ve sonuçlarıyla birlikte tarif ediyor.)