TR EN

Dil Seçin

Ara

Secdelerini Uzat!

Secdelerini Uzat!

Secde halinin bedene sağladığı faydaların yanı sıra, Allah için secde etmenin insana yaşattığı manevi hazzın ve kazandırdığı yakınlık duygusunun insan üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Bilindiği gibi, yüz felcinin sebeplerinden biri soğuğa maruz kalmak olsa da önemli bir sebebi de üzüntü ve kaygı hâlinin şiddetlenmesidir.

Bir ârif zât, yüz felci geçiren hastaya ‘secdelerini uzatmasını’ tavsiye etmiş. O zâtın önerisine bu gözle bakıldığında secde halinin bedene sağladığı faydaların yanı sıra, Allah için secde etmenin insana yaşattığı manevi hazzın ve kazandırdığı yakınlık duygusunun insan üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Üstat Bediüzaman Hazretlerinin Mektubat’ın Yirminci Mektub’unda ifade ettiği şu satırlar, secdenin ruhunu ve anlamını ne güzel anlatıyor:

“Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temelluk edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme…”

İşte bu bilinçle secdeye varsam; orada kendimi bulsam.

Tasamı, kaygımı, derdimi; ‘uzattığım secdeler’de bırakıp, sükûna ermiş ve tatmin olmuş bir kalple kaldırsam başımı…

“Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler.”

(Fetih Sûresi, 29. ayet-i kerime meâli)