TR EN

Dil Seçin

Ara

Devran!.. / Şiir

Devran!.. / Şiir

Âlemi bir Dest-i Kudret gör ne hâle çevirir,

Gâh “—Ol !..” der, yaratır; gâh zevâl’e çevirir!..

 

Tıfl’ı eyler de civân; sonra civân, pîr’e döner,

Bedr’eder önce meh’i, bedr’i hilâl’e çevirir!..

 

Âşık’ın gönlüne bin neş’edir ümmîd’i visâl,

Firkat endîşesi âh!.. şevk’i melâl’e çevirir!..

 

Bir Piyâde, sây ü himmetle Vezir’lik kazanır,

Rabbimiz, lûtf ile, noksân’ı kemâl’e çevirir!..

 

Kurcalar “gâibi”, asrî mütefennin, kâhin…

Tek “Kelâm”, her ilmi toptan kıyl ü kâl’e çevirir!..

 

Eşkiyâ, sûlh u salâh isteyerek bayrak açar,

Sözde İslâm adına, sûlh’u cidâl’e çevirir!..

 

Fitne Tayfunları soldursa da Gülzâr’ımızı,

Hâr-ı Zakkûm’u Hüdâ, Gonca-i Âl’e çevirir!..

 

Her nefes, bir tâze meltem üfürür rûhumuza,

Sırr-ı Tecdîd, eski ahvâl’i muhâl’e çevirir!..

 

Böyle sürmez!.. Kış’ın ardında Bahar var, Ebedî!..

“Nûr”, şu muzlim Gece’yi, Subh-i Cemâl’e çevirir!..

 

Yâ Muhavvil!.. Hâlimiz elbet Senin mâlûmun,

Rahmet’in ancak bu hâli, Hüsnü hâl’e çevirir!..