44 Yazı İbrahim Erdinç Şumnu

Yazar Profili »

Devran!..

Aralık 2014, 456 141 Görüntülenme Eklenme Tarih: 17 Nisan 2020 19:49 İbrahim Erdinç Şumnu

 

Âlemi bir Dest-i Kudret gör ne hâle çevirir,

Gâh “—Ol !..” der, yaratır; gâh zevâl’e çevirir!..

 

Tıfl’ı eyler de civân; sonra civân, pîr’e döner,

Bedr’eder önce meh’i, bedr’i hilâl’e çevirir!..

 

Âşık’ın gönlüne bin neş’edir ümmîd’i visâl,

Firkat endîşesi âh!.. şevk’i melâl’e çevirir!..

 

Bir Piyâde, sây ü himmetle Vezir’lik kazanır,

Rabbimiz, lûtf ile, noksân’ı kemâl’e çevirir!..

 

Kurcalar “gâibi”, asrî mütefennin, kâhin…

Tek “Kelâm”, her ilmi toptan kıyl ü kâl’e çevirir!..

 

Eşkiyâ, sûlh u salâh isteyerek bayrak açar,

Sözde İslâm adına, sûlh’u cidâl’e çevirir!..

 

Fitne Tayfunları soldursa da Gülzâr’ımızı,

Hâr-ı Zakkûm’u Hüdâ, Gonca-i Âl’e çevirir!..

 

Her nefes, bir tâze meltem üfürür rûhumuza,

Sırr-ı Tecdîd, eski ahvâl’i muhâl’e çevirir!..

 

Böyle sürmez!.. Kış’ın ardında Bahar var, Ebedî!..

“Nûr”, şu muzlim Gece’yi, Subh-i Cemâl’e çevirir!..

 

Yâ Muhavvil!.. Hâlimiz elbet Senin mâlûmun,

Rahmet’in ancak bu hâli, Hüsnü hâl’e çevirir!..

 

 


Aralık 2014, 456 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Mağlûbun Zaferi!..

Dede ile Torun

Devamı »

Amazon Fatihi!

Dede ile Torun

Devamı »

Ayasofya

Şiir

Devamı »

Dede ile Torun / Kırlangıcın Duası

- Bak, kırlangıçlarımız gelmiş!.. Havada neş’eli kavisler çizerek, şen çığlıklarla sonbaharda terkedip gittikleri yuvalarına dönmenin sevincini yaşıyorlar… Sayıları biraz artmış gibi. Belli ki, göç edip gittikleri sıcak diyârlarda da yavru çıkarmışlar; onları da alıp buraya, yazlık evlerine getirmişler… Bizim, çifte pasaportlu Almancılarımıza benziyorlar!.. Şimdi, eski yuvalarını onaracaklar; yeni âileler kurmak için de, yeni yuvalar inşâ edecekler…

Devamı »