TR EN

Dil Seçin

Ara

Maaş Fermanı / Tarih Öyküsü

Maaş Fermanı / Tarih Öyküsü

Yıldırım Bayezid’in (1358-1401) ilk erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Bu sevinçle bir ferman yayınladı:

“Bugün Bursa’da çocuğu doğan herkese ulufe (maaş) bağlanacaktır.”

Bu fermanın ilan edilmesinden sonra sarayın kapısına seksen yaşlarında ihtiyar bir kadın gelir ve görevliye der ki:

“Benim de bir oğlum oldu, ulufemi isterim.”

Saraydaki vazifeliler kadını uzaklaştırmak isterken padişahın bundan haberi olur:

“Gidip çocuğu görün.” emrini verir.

Yaşlı kadın saray görevlilerini şehir dışında, bahçe içinde eski bir kulübeye götürür. Yaşlı kadın kulübenin kapısı önündeki narin bir çınar fidanının yanına gelip durur ve onu göstererek şöyle der:

“İşte Yıldırım’ın şehzadesinin doğduğu gün diktiğim fidan. Benim gibi bir ihtiyarın çocuğu da bu.”

Görevli bu olayı Yıldırım Bayezid’e intikal ettirirler. Yaşlı kadının sözleri padişahın çok hoşuna gider ve çınar fidanının anasına da maaş bağlanır.