TR EN

Dil Seçin

Ara

Aralık 2019

post-title

Aralık 2019, 516

Merhaba değerli dostlar,

Bir miladi yılın daha son ayına geldik. Bulutların geçişi gibi geçiyor ömür...

Aslında her şey gibi zamanın hızla akışı da insana pek çok şey söylüyor. Bir kitap gibi kâinat; her sayfasında, her satırı ve kelimesinde manalar taşıyor.

Rabbimiz mucize kelâmı Kur'an'da "...Düşünüp de ibret alacak olan kimseye yetecek kadar bir ömrü Biz size vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da geldi..." buyuruyor Fâtır suresi 37. âyetinde.

Bu sorunun muhatabı elbette biziz. Üstelik yaşadığımız hayatla cevap veriyoruz...

Evet şu dünyaya, hayata dikkatle bakan her insan, bir düzenin, bir iradenin her şeyi çekip çevirdiğini, idare ettiğini farkeder.

Hiçbir şey rastgele değildir. Cansız maddeler dahi akıllı gibi bir hedefe yönelik hareket etmekte, şuursuz canlılar şuurlu gibi işler yapmaktadır. Etrafımıza baktığımızda insandan başka akıllı, şuurlu bir varlık görmediğimiz halde her şeyin hareketinde apaçık bir plan, bir amaç görüyoruz.

Demek ki, her şeyi sevkeden bir irade var; âlemde başıboşluk, anlamsızlık yok. Bu kadar varlığı sevk eden birisi var ki, her şeyi kendi irade ettiği şekilde yaratıp, dilediği görevde çalıştırıyor...

Her insan en azından bunu sezmeli, bunu anlamalıdır ki hayatın sırrını çözme yolunda bir adım atmış olsun.

Aksi halde bu âlemin dili anlaşılmaz. Bu durumda da bilmediği bir lisanla yazılmış bir yazıyı, anlamadığı için anlamsız ve hatta saçma bulan insan çıkar karşımıza...

Bunun en kötü tarafı da her şeyini kazanıp kaybetme gibi hayati bir sınavda olduğu halde, durumunun farkında olmamak gibi acı bir halin ortaya çıkması...

Evet hayat bir sınav, bir sınanma.

Hayat, insanın kendisini ve yaratanını tanıma süreci.

Hayat, gerçek hayata hazırlanma, orası için çalışma yeri.

Hayat, iman-küfür, hak-bâtıl, iyi-kötü arasında tercih yapma alanı.

Hayat, ahiretin tarlası olan dünyada çalışma ve ahirette faydasını göreceği değerler üretme yeri.

Hayat, her varlığın itaat halinde belli görevleri eksiksiz yaptığı bir âlemde, bütün bu varlıkların itaat ettiği Âlemler Rabbine (cc) itaat etme şuuruna ulaşma süreci.

Hayat, her şeyi insan için çalıştıran ve böylece insanı sevdiğini gösteren Âlemler Rabbine, itaatiyle kendini Rabbine sevdirme fırsatıdır.

Hayat, fâni bir ömrü akıllıca değerlendirip, bâki bir ömür mükâfatını kazanabilme fırsatıdır.

En önemlisi de, insanı yoktan yaratıp onu şekillendiren, onu akıllı, şuurlu ve şerefli bir canlı olarak dünyada yaşatan Rabbine "muhatap" olabilmektir hayat...

Evet Ümit Şimşek hayat ile ilgili çok kritik bir noktaya şöyle dikkat çekiyor: "Önümüzde iki şık var: en az on tane dünya genişliğinde ebedî bir Cenneti ebediyen kazanmak veya ebediyen kaybetmek."

Bu cümleyi durup biraz düşününce şöyle demekten kendini alamıyor insan: kazanma yolunda olan da bunun farkında değil, kaybetme yolunda olan da ne kaybedeceğinin bilincinde değil...

Rabbimiz, hepimize, şaşırmaz ve şaşırtmaz elçisi Hz. Muhammed Mustafa'nın (asm) yolundan yürüyerek mahşere çıkmayı nasip etsin...

...

Bu sayımızda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah, hayatımızda, hayırlı işlerimizin sayısını artırmayı nasip etsin, yolunda daim eylesin. İşlerimizi rızasına mazhar eylesin...

...

Çalışmak, gayret, sefer bizim, zafer Allah'ın...

Dergideki Yazılar