TR EN

Dil Seçin

Ara

Postu Deldirmek / Deyim Öyküsü

Postu Deldirmek / Deyim Öyküsü

Bu deyim, babaların çocuklarına, dedelerin torunlarına anlatageldikleri, bir tilkinin öyküsünden çıkmıştır.

Şöyle ki, bir tilki ormanda soluk soluğa koşuyormuş. Onu böyle korku içinde gören arkadaşları, “Nedir bu telâşın?” diye sormuşlar. “Hiç sormayın,” demiş, “Avcılar sürek avına çıkmış. Bir kurdu da önlerine katmış kovalıyorlar.”

Arkadaşları ona gülmüşler:

“İyi ama, bundan sana ne, sen kurt değilsin ki?” demişler.

Tilki bilmiş bilmiş cevap vermiş:

“Kurt olmadığımı ben de biliyorum ama, benim kurt olmadığımı anlayana kadar, postu deldiririm, can elden gider...”

İşte tilkinin hikâyesindeki, “postu deldirmek” sözü bir deyim olarak, vurulan ya da yara alanlara söylenir olmuş.

•••

Bu deyim, “kavgada ya da savaşta vurulmak, yaralanmak” anlamında kullanılır.