TR EN

Dil Seçin

Ara

Cevizin Çapı

Cevizin Çapı

Ebu Ali ibni Sina (d.980-ö.1037) henüz yirmi yaşına gelmeden zamanının bütün ilimlerini öğrenmişti. İlahiyatla alakalı ilimlerden tabiat bilimlerine, matematikten dinî ilimlere kadar zamanının en iyisiydi.

Bir gün meşhur âlim Ebu Ali ibni Miskeveyh'in (d.940-ö.1030) dersine katıldı. Bir ara elindeki cevizi İbni Miskeveyh'in önüne attı ve büyük bir bilgiçlikle:

''Şu cevizin çapını hesapla.'' dedi.

İbni Miskeveyh, yazmış olduğu ''Taharetu'l-Â'rak'' kitabını İbni Sina'nın önüne koydu ve:

''Sen önce ahlâkını düzelt, sonra cevizin çapını ben sana söylerim. Benim cevizin çapını hesaplamamdan daha çok senin ahlâkını düzeltmeye ihtiyacın var.'' dedi.

İbni Sina bu söz üzerine çok utandı ve söylediğine göre bu söz ömrünün her anında onun ahlâk rehberi oldu.