TR EN

Dil Seçin

Ara

Nurdan Damlalar

 

Allah kalbin bâtınını imân ve mârifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini sair şeylere müheyya etmiştir.

         (Hutbe-i Şamiye, 146)

 

 

Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde anlar ki, meselâ bal arısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kâinatın ekser mesâilini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce âlemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih-i hayatını taallûkatıyla beraber yazan, ancak ve ancak her şeyi yaratan Hâlık olabilir. Ve böyle bir tasarruf, yalnız ve yalnız Rabbü’l-Âlemîne mahsus bir hâtemdir.

         (Mesnevî-i Nuriye, 14)

 

...

 

Kalbden maksat, sanevberi (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir.

         (İşaratü’l-İcaz, 78)