TR EN

Dil Seçin

Ara

Nurdan Damlalar

Şu vesvese öyle bir şeydir ki;

cehil onu davet eder, ilim onu tard eder; tanımazsan gelir, tanısan gider.

...

Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller;

saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar.

...

Kısa bir ömürde, az bir lezzet için;

ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek,

ehl-i aklın kârı değil.

...

İmana gel ki,

elemden emin olasın.

...

Her mü’minin namazı,

onun bir nev’i miracı hükmündedir.

...

Bu dünya fanidir.

En büyük dava, bâki olan âlemi kazanmaktır.

İnsanın itikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

...

Allah birdir.

Başka şeylere müracaat edip yorulma!

...

Ruhumun hanesi olan cismimin de

her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor.

...

Dünyanın yüz bahçesi,

fani olmak haysiyetiyle,

ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez.

...

Kur’an kalblere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır.

Gıdanın tekrarı, kuvveti artırır.

...

İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça,

beka bulur,

hem bâki meyveler verir.

...

Fenalığı kendinden,

iyiliği Allah’tan bil.