TR EN

Dil Seçin

Ara

İKİ

Hayat ve iman

Hareket hayatın delilidir.

Harekette itaat imanın delilidir.

İman, hayatın da hayatıdır. 

İmansız hayat ise cesetleşir.

 

 

Yazar olmak istiyorsan,

iki işi herkesten çok yapmalısın:

Çok okumalı ve çok yazmalısın.

 

 

Huzurun hepsi Kur’ân’daki iki cümle arasındadır:

“Elinizden çıkana üzülmeyin, 

elinize verilenle şımarmayın.” [Hadid, 23]

— İmam Ali [ra] 

 

*****

 

ÜÇ

Hz. İsa [as] der ki:

Kişinin iyiliği üç şeyde belli olur:

• Konuşmada: Boş söz söylemez, yalan ve gıybet etmez.

• Bakışta: Boş bakmaz, anlamlı bakar, ibret arar.

• Susmada: Haksızlığa karşı susmaz, fikri beslemek için susar.

 

 

İşe gerekli olanı yapmakla başla, 

sonra mümkün olanı yap, 

birden fark edeceksin ki imkânsızı da yapmaya başlamışsın. 

— Francis Assisi

 

*****

 

DÖRT

İnsan var, insan var:

Lisanı ve kalbi olmayan insan: İsyankâr, gafil ve cahildir. Hayrı istemez. Yok gibidir. 

Lisanı olup kalbi olmayan insan: Hikmetle konuşur ama amel etmez. İnsanları Allah’a çağırır, kendisi O’ndan kaçar. Başkasının ayıbını çirkin görür, kendini aklar.

Kalbi olup lisanı olmayan insan: Allah onu yarattıklarından gizlemiştir. Selameti sükutta ve inzivada bulur.

Hem kalbi hem lisanı olan insan: Allah ilminden onun kalbine emanetler bırakır, başkalarından mahrum ettiği sırlara onu vâkıf eder. Onu tercih eder, yükseltir, kurbiyete mazhar kılar. 

 

*****

 

BEŞ

Eğer beş kötü huy olmasaydı bütün insanlar sâlih olurdu:

Cehalete kanaat getirmek.

Dünyaya fazlasıyla bağlanmak.

Fazilette hasislik etmek.

Amelinde riya yapmak.

Kendi görüşünü beğenmek.    

— İmam Ali [ra]

 

*****

 

ON

İbrahim bin Edhem, “Biz dua ediyoruz, fakat kabul olmuyor” diye dert yanıp sorduklarında der ki:
Kalbinizde on şey ölmüştür: 

- Allah’ı bilirsiniz ama hakkını eda etmezsiniz. 

- Allah’ın kitabını okursunuz ama onunla amel etmezsiniz. 

- Şeytana düşmanlığınızı iddia edersiniz ama onu kendinize dost ve yar edinirsiniz. 

- Allah Resulünü sevdiğinizi iddia edersiniz ama Onun sünnetini terk edersiniz. 

- Cenneti sevdiğinizi iddia edersiniz ama cennet için amel etmezsiniz. 

- Ateşten korktuğunuzu iddia edersiniz ama günahlardan sakınmazsınız. 

- Ölümün hak olduğunu iddia edersiniz ama onun için tedbir almazsınız. 

- Başkalarının ayıplarını görürsünüz ama kendi ayıplarınızı görmezsiniz.

- Allah’ın verdiği rızıkları yersiniz ama Allah’a şükretmezsiniz. 

- Ölülerinizi defnedersiniz ama ondan ibret almazsınız.