TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler Eylül 2020

İKİ

 

Hayat ve iman

Hareket hayatın delilidir.

Harekette itaat imanın delilidir.

İman, hayatın da hayatıdır. 

İmansız hayat ise cesetleşir.

 

 

Yazar olmak istiyorsan,

iki işi herkesten çok yapmalısın:

Çok okumalı ve çok yazmalısın.

 

 

Huzurun hepsi Kur’ân’daki iki cümle arasındadır:

“Elinizden çıkana üzülmeyin, 

elinize verilenle şımarmayın.” [Hadid, 23]

— İmam Ali [ra] 

 

 

 

 

ÜÇ

 

Hz. İsa [as] der ki:

Kişinin iyiliği üç şeyde belli olur:

• Konuşmada: Boş söz söylemez, yalan ve gıybet etmez.

• Bakışta: Boş bakmaz, anlamlı bakar, ibret arar.

• Susmada: Haksızlığa karşı susmaz, fikri beslemek için susar.

 

 

İşe gerekli olanı yapmakla başla, 

sonra mümkün olanı yap, 

birden fark edeceksin ki imkânsızı da yapmaya başlamışsın. 

— Francis Assisi

 

 

 

 

DÖRT

 

İnsan var, insan var:

Lisanı ve kalbi olmayan insan: İsyankâr, gafil ve cahildir. Hayrı istemez. Yok gibidir. 

Lisanı olup kalbi olmayan insan: Hikmetle konuşur ama amel etmez. İnsanları Allah’a çağırır, kendisi O’ndan kaçar. Başkasının ayıbını çirkin görür, kendini aklar.

Kalbi olup lisanı olmayan insan: Allah onu yarattıklarından gizlemiştir. Selameti sükutta ve inzivada bulur.

Hem kalbi hem lisanı olan insan: Allah ilminden onun kalbine emanetler bırakır, başkalarından mahrum ettiği sırlara onu vâkıf eder. Onu tercih eder, yükseltir, kurbiyete mazhar kılar. 

 

 

 

 

BEŞ

 

Eğer beş kötü huy olmasaydı bütün insanlar sâlih olurdu:

Cehalete kanaat getirmek.

Dünyaya fazlasıyla bağlanmak.

Fazilette hasislik etmek.

Amelinde riya yapmak.

Kendi görüşünü beğenmek.    

— İmam Ali [ra]

 

 

 

 

ON

 

İbrahim bin Edhem, “Biz dua ediyoruz, fakat kabul olmuyor” diye dert yanıp sorduklarında der ki:
Kalbinizde on şey ölmüştür: 

- Allah’ı bilirsiniz ama hakkını eda etmezsiniz. 

- Allah’ın kitabını okursunuz ama onunla amel etmezsiniz. 

- Şeytana düşmanlığınızı iddia edersiniz ama onu kendinize dost ve yar edinirsiniz. 

- Allah Resulünü sevdiğinizi iddia edersiniz ama Onun sünnetini terk edersiniz. 

- Cenneti sevdiğinizi iddia edersiniz ama cennet için amel etmezsiniz. 

- Ateşten korktuğunuzu iddia edersiniz ama günahlardan sakınmazsınız. 

- Ölümün hak olduğunu iddia edersiniz ama onun için tedbir almazsınız. 

- Başkalarının ayıplarını görürsünüz ama kendi ayıplarınızı görmezsiniz.

- Allah’ın verdiği rızıkları yersiniz ama Allah’a şükretmezsiniz. 

- Ölülerinizi defnedersiniz ama ondan ibret almazsınız.