TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler Kasım 2020

İKİ

 

İki şeyi unut, iki şeyi unutma. 

Yaptığın iyilikleri unut. Allah’ı unutma. 

Sana yapılan kötülükleri unut. Ölümü unutma.

 

 

Üç kişi, ancak ikisi ölmüşse bir sırrı tutabilir. 

— Benjamin Franklin

 

 

İki büyük nimetim var. 

Biri anam diğeri yârim.

İkisine de var hürmetim.

Birisi var etti beni.

Birisi yâr etti beni.

— Neşet Ertaş

 

 

 

 

ÜÇ

 

Üç şey üç şeyle bilinir: 

Hilm, öfke anında 

Cesaret, savaş meydanında 

Kardeşlik, ihtiyaç zamanında 

— İmam Gazali [ra]

 

 

Üç şey düşmanlık getirir: 

Nifak, zulüm ve bencillik.

 

 

İnsanların en mutlusu;

kalbi hakikati bilen,

bedeni sabreden,

elindekine kanaat edendir.

 

 

 

 

DÖRT

 

Canlılar dört sınıftır:

• Mazur olanlar: Hiçbir sorumluluğu olmayan hayvanlar.

• Mesul olanlar: Sürekli sınanan insanlar.

• Mecbur olanlar: Allah’a itaat üzere olan melekler.

• Matrûd olanlar: Hayra kabiliyeti olmayan, hep şer işleyen insî ve cinnî şeytanlar.

— Ebu Bekir bin Ayyâş

 

 

 

 

BEŞ

 

Beş tür tefekkür beş tür güzelliğe analık eder:

1. Allah’ın ayetlerini tefekkür ki, bundan Allah’ın birliği ve yakınlığı doğar.

2. Allah’ın nimetlerini tefekkür ki, bundan Allah sevgisi ve şükran doğar.

3. Allah’ın vaadini tefekkür ki, bundan ahirete rağbet doğar.

4. Allah’ın vaîdini/cehenneme dair uyarılarını tefekkür ki, bundan Allah korkusu doğar.

5. Allah’ın ihsanlarıyla birlikte nefsinin kusurlarını tefekkür ki, bundan da hayâ doğar.

 

 

 

 

ALTI

 

Bağışlanma istemek nedir biliyor musun? 

Birincisi, geçen için pişmanlık duymandır.

İkincisi, günahına ebediyen dönmemeye azmetmendir.

Üçüncüsü, Allah’a, üzerinde bir vebal kalmayıncaya kadar yaratılmışlara hakkını vermeye söz vermendir.

Dördüncüsü, yerine getiremediğin her farzın hakkını ödemeyi amaçlamandır.

Beşincisi, haramla elde edilmiş mal üzerine yeşeren eti, deriyi kemiğe yapıştırıncaya ve kemikle deri arasında yeni et çıkıncaya kadar hüzünle eritmeyi amaçlamandır.

Altıncısı, bedenine isyanın tadını tattırdığın gibi itaatin acısını tattırmandır. 

Bunlardan sonra “Allah’tan bağışlanma dilerim” dersin.

— İmam Ali [ra]