TR EN

Dil Seçin

Ara

Dünyaya Yeniden Dönmeyi İster Misin? / Asrı Saadet Öyküsü

Dünyaya Yeniden Dönmeyi İster Misin? / Asrı Saadet Öyküsü

Resul-i Ekrem (asm) bir adamı imana davet etti.

O adam dedi ki:

“Benim ölmüş kızımı diriltmezsen, sana iman etmem.”

Resul-i Ekrem (asm) dedi:

“Onun kabrini bana göster!”

O da gösterdi.

Resul-i Ekrem (asm) kızın ismini söyleyerek, “Yâ filane” dedi. Kabirdeki kız:

“Lebbeyk ve sa’deyk!” dedi.

Resul-i Ekrem ona, “Dünyaya yeniden dönmeyi ister misin?” dedi.

Kız ise şöyle cevap verdi:

“Yok, vallahi yâ Rasulallah, ben anamdan ve babamdan daha hayırlı olarak Allahımı buldum. Ahireti ise bu dünyadan daha çok hayırlı gördüm.”

 

Kaynaklar:

1. Risale-i Nurun Kutsi Kaynaklan, Abdülkadir Badıllı, s.495. Envar Neşriyat, 1992, İstanbul.

2. Şerh-üş Şifa, Aliyyü'l-Karî, 1/648.

3. Beyhaki, Delaid-in-nübüvve.