TR EN

Dil Seçin

Ara

Ey Allah’ın Kulları! / Bir Hadis

Ebu Hureyre’den (ra); rivayetle Resulullah Hazretleri (sav) şöyle buyurdu:

“Birbirinize hased etmeyiniz.

Alış verişte birbirinizi aldatmayınız.

Birbirinize buğzetmeyiniz.

Birbirinize dargın durmayınız.

Birbirinizin pazarlığı bitmiş alış verişini bozmayınız.

Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz.

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez.

(İhtiyaç duyduğunda) onu kendi haline bırakmaz.

Ona yalan söyleyip aldatmaz.

Ona hor bakmaz.

(Üç kere sadr-ı şerifine işaret buyurarak) Takva işte buradadır.

Bir kimse Müslüman kardeşine hor baktı mı, işte şerrin bu kadarı ona yeter (artar bile).

Müslümanın her şeyi; canı, malı, ırzı, Müslümana haramdır.”

(Müslim)