TR EN

Dil Seçin

Ara

AHİRET TİCARETİ

Bir kimsenin ticareti, ahiret ticaretine mani oluyorsa,

o kimse bedbahttır, zavallıdır.

Bu, bir çömlek için altın kupa verene benzer.

— İmam Gazalî

...

CÖMERT OL, DİLİNİ TUT

Bağlı olanı aç, açık olanı da bağla.

Yani, kesenin ağzını aç, cömert ol; dilini de tut, lüzumsuz konuşma.

— Hasan Basrî

...

NİMETİN KARŞILIĞI

Allahu Teâlâ’nın nimetleri her an herkese gelmektedir.

O halde her zaman Ona şükretmek lâzımdır.

— Beyazıd-ı Bistamî

...

AĞIR GELENİ SEÇ!

Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen,

nefsine ağır geleni seç.

Çünkü ancak hak olan nefse ağır gelir.

— Ataullah İskenderî

...

İNSANIN TARİFİ

İnsan ona derler ki,

içi dışa döndüğünde, içinde utanılacak bir şey olmaya..

— Hulusi Yahyagil

 

...

Nasıl ki bir yaprak,

ancak bütün ağacın sessiz bilgisi ve isteği olmadan sararamazsa;

bir suç işleyen de toplumun gizli isteği olmadan o suçu işleyemez.

— Halil Cibran

 

...

Hz. İbni Mesud’dan (r.a):

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kıyamet günü ümmetimden bir adam hesaba çekilmek üzere huzura getirilir. Ancak kendisinin Cenneti hak edecek kadar bir sevabı bulunmaz. Allah (cc) buyurur ki:

“Onu Cennete sokun. Çünkü bu insan, aile fertlerine karşı çok merhametli idi.”

 

...

HATTAT İNCELİĞİ

“Sabah-ı şerifleriniz hayır ola,

Şerler def ola,

Hayırlar feth ola,

Gününüz aydın ola.”

(Hattat Ali Rüştü Oran, çocuklarına karşı son derece merhametli bir insan olmasıyla tanınırdı. Onlara sabahları bu şekilde şefkatlice seslenir ve böyle uyandırırdı.)

 

...

HAKK’A GÖTÜREN İLİM

Kim insanlarla konuşmak için ilme kulak verirse, Allah (cc) ona insanlarla konuşabileceği bir anlayış verir.

Kim de ilme, Allah (cc) ile dost olmak için kulak verirse, Rab Teâlâ ona, kendisine nasıl yalvaracağını öğretir.

 

...

EN KIYMETLİ ŞEY

Alman İmparatoru III. Conrad, kendisine isyan eden Vürtemberg Dukasını küçük bir şehirde sarıp hapsetmişti. Şehrin halkı o kadar kahramanca döğüşmüşler ki imparator, düşmanlarının bu kahramanlıklarını takdir etmekle beraber, kadınların hayatını bağışladığını ve çocuklarıyla birlikte taşıyabilecekleri en kıymetli bir şeylerini de alarak şehirden çıkıp gidebileceklerini ilan etti.

Şehir halkının artık dayanacak hiçbir gücü kalmayınca şehrin kapıları açıldı. Bütün kadınlar, ortalarında Vürtemberg Düşesi olduğu halde, eteklerine tutunan çocukları ve sırtlarında en kıymetli şeyleri olan kocalarını taşıyarak şehirden dışarıya çıktılar.

İmparator Conrad, gördüklerinden o derece etkilendi ki, tüm şehir halkının hayatını bağışladı.

(Zafer Arşivi’nden)

 

...

VAKİT

Allahu Teâlâ her şeyi kıymetli yaratmıştır;

ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır; o da vakittir.

Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir.

Bunun için en kıymetli şey vakittir.

— Cüneyd-i Bağdadî

...

HÜMANİZM NEDİR?

İnsan hiçbir şeye hizmet edemez (alet olamaz).

Tersine, her şey insana, insan ise ancak ve ancak Allah’a hizmet etmelidir.

Hümanizmin ilk ve son manası işte bu olmalıdır.

— Aliya İzzetbegoviç

...

BİRAZ BİLMEK

Biraz bilmek tehlikelidir.

Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma!

Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.

— Pompey

...

DOST EDİNMEK

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, eleştirin.

Basit bir adamı dost edinmek isterseniz, methedin.

— Sadi-i Şirazî

...

HAYA

“Hz. Mikdam ibni Madikerib’den (ra):

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ailene yedirdiğin senin için bir sadakadır. Çocuklarına yedirdiğin senin için bir sadakadır. İşçilerine, hizmetçine yedirdiğin senin için bir sadakadır. Kendine yedirdiğin de senin için bir sadakadır.”

(Ahmed bin Hanbel)