TR EN

Dil Seçin

Ara

Borç Para / Seçme Hadis

Hz. Ebû Hureyre’den (r.a):

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Bir adam hiç iyilik işlemezdi. Sadece (herkese) borç para dağıtırdı. Ödeme zamanı gelince, tahsildarına:

“İmkânı olanlardan al, durumu sıkıntılı ve müsait olmayanlardan alma; belki Allah da (bu sebeple) bizim günahlarımızı bağışlar” derdi.

Nihayet adam öldü. Allah (c.c) ona sordu:

“Herhangi bir iyi amelin var mıdır?”

“Hayır, sadece halka borç para dağıtırdım, tahsil etme zamanı gelince, hizmetçimi gönderirken: Durumu müsait olanlardan al; olmayanlardan alma! Belki Allah da bunun sebebiyle bizi bağışlar, derdim.”

Allah da ona şöyle buyurdu:

“Ben de seni affedip, günahlarından geçiverdim.”

(Buhârî, Nesaî)