TR EN

Dil Seçin

Ara

Seçme Hadisler

Seçme Hadisler

Seçme Hadisler

 

Oruç,

oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikten sonra,

tutan için bir kalkandır.

- Rudanî

 

***

 

Kim bir oruçlunun susuzluğunu giderirse,

Allah da onu benim kevser havuzumdan içirir ve

o kimse cennete girene kadar bir daha susamaz.

- Hayatü’s-Sahabe

 

***

 

Oruç cehenneme perdedir.

Sadaka hataları yok eder,

tıpkı ateşin odunu yok etmesi gibi.

- Tirmizî

 

***

 

Ey Bilal!

Oruçlunun kemiklerinin tespih çektiğini (Allah’ı andığını),

meleklerin de onun için,

yanında yemek yendikçe Allah’tan af dilediklerini biliyor musun?

- Rudanî

 

***

 

En sevaplı sadaka,

Ramazan’da verilen sadakadır.

- Tirmizî

 

***

 

Ramazan ayına hürmetsizlikten sakının!

Çünkü başka ayda bulunmayacak şekilde

onda sevaplar kat kat verilir.

Günahlar da böyledir.

- Mu’cemu’s Sağir

 

***

 

Kim Ramazan’da zina eder veya içki içerse,

ertesi sene o vakte kadar

Allah ve göktekiler ona lanet okurlar.

- Mu’cemu’s Sağir