TR EN

Dil Seçin

Ara

Sevindirmek / Asr-ı Saadet’ten

Hz. Âişe’den naklediliyor:

Rasulûllah (asm) ayakkabılarını tamir ediyor, ben de ona ip büküyordum. O terliyor, terledikçe yüzü daha bir aydınlanıyordu. Şaşkınlıkla onun yüzüne bakarak:

“Ey Allah’ın Rasulü! Sana baktığımda alnının terlediğini ve terledikçe aydınlandığını gördüm. Eğer şair Ebu Bekir el-Hezelî seni görseydi, seni tıpkı şiirinde tasvir ettiği kişiye benzetecekti!” dedim.

Rasulûllah (asm):

“Ebu Bekir el-Hezelî ne diyor ey Âişe?”

“Ebu Bekir el-Hezelî şiirinde şöyle diyor: “Yüzüne baktığımda, yağmurlu havada ansızın parlayan şimşek gibidir.” dedim.

Rasulûllah (asm) elindeki çarıkları bıraktı, yanıma geldi, iki gözümün arasından öptü ve şöyle dedi:

“Ey Âişe! Allah celle celalühü senin güzelliklerini artırsın, seni daha da erdemli kılsın, beni sevindirdiğin gibi seni de sevindirsin.”

(Sahabeden Günümüze Allah Dostları, s. 126)