TR EN

Dil Seçin

Ara

Resulûllah’ın Ümmetine Duası

Abbas b. Mirdas (ra) naklediyor:

Arefe günü akşamı, Hz. Peygamber ümmetinin affı ve Allah’ın onlara merhamet etmesi için dua etti. Hz. Peygamber bu konudaki dualarını artırınca, Cenâb-ı Allah, ümmetinin birbirlerine yaptıkları zulümden dolayı işledikleri günahlar hariç, kul hakkını ilgilendirmeyen günahları affettiğini kendisine bildirdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle dua etti:

“Ya Rabbi! Sen zulmeden kullarına, yaptıkları zulümden dolayı işlemiş oldukları günahların yerine onlara sevap vermeye kadirsin. Ve bu zalim kullarını affetmeye de kadirsin.”

O akşam, Cenâb-ı Allah Resulüne bir şey bildirmedi. Ertesi sabah Müzdelife’de Hz. Peygamber duasını tekrarladı. Cenâb-ı Allah ona şöyle mukabele etti:

“Onları da affettim.”

Bunun üzerine Resulûllah (sav) gülümsedi. Ashabdan bazıları:

“Ya Resulallah! Niçin tebessüm ettiniz?” diye sordular. Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Allah’ın düşmanı şeytana güldüm; O, Aziz ve Celil olan Allah’ın ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrenince feryâd-ü figan etmeye ve başına topraklar atmaya başladı.” (Beyhaki)

...

Hz. Aişe naklediyor:

Resulûllah’ı (sav) neşeli görmüştüm:

“Ya Resulallah! Bana dua et” dedim.

“Allah’ım, Aişe’nin gizli aşikâr yaptığı ve yapacağı bütün günahlarını affet” diye dua etti. Bunun üzerine sevinçten başım önüme düşünceye kadar güldüm. Resulûllah (sav):

“Duam seni sevindirdi mi?” dedi. Ben:

“Duan beni niçin sevindirmesin?” dedim. Resulûllah (sav):

“Vallahi o benim ümmetim için her namazda yaptığım duadır.” diye mukabele etti.