TR EN

Dil Seçin

Ara

DAYANIŞMA

Bu dünyada fakirlik olduğu sürece, bir milyar dolarım da olsa, hiçbir zaman kendimi zengin hissedemem. Milyonlarca insan hastalıktan ölürken, ben “Mayo” kliniğinden tam sağlam raporu da almış olsam, kendimi tümüyle sağlıklı hissedemem. Sen olman gerekeni olmadan, ben kendim olmam gerekeni gerçekleştiremem. Bizim dünyamız böyle yaratılmıştır. Hiç kimse ya da millet, kendisinin tamamıyla bağımsız olduğu ile övünemez. Biz birbirimizle karşılıklı dayanışma içindeyiz.

— Martin Luther King

 

***

 

Allah’ım, gazabından rızana, azabından afiyetine ve Senden yine Sana sığınırım. Allah’ım, seni hakkıyla yüceltmekten acizim. Sen, kendini övdüğün gibisin. Allah’ım, isminle ölüp, ismini anarak dirileyim. Ey göklerin, yerin ve her şeyin Rabbi ve Maliki olan Allah’ım, tohumu yarıp bitkileri bitiren, ağaçlar için çekirdeği yaratan, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an’ı indiren Allah’ım, kötülerin kötülüğünden ve bütün canlı varlıkların zararlarından Sana sığınırım. Evvel Sensin, Senden önce bir şey yoktur. Ahir Sensin, Senden sonra bir şey yoktur. Zâhir Sensin, Senden açık olan yoktur. Bâtın Sensin, Senden saklı olan yoktur. Allah’ım, beni Sen yarattın ve Sen öldüreceksin. Hayatım da Senin, ölümüm de Senindir. Öldürdüğünde mağfiret ederek öldür, yaşatırsan beni her türlü tehlikeden koru. Allah’ım, dünyada ve ahirette Senden af ve afiyet dilerim.

— Peygamberimiz (asm)

 

***

 

ALMAK VE VERMEK

Suya bakarken gülümseyişim, yaşamın engin ve vahşi denizinde çok uzaklara yelken açtı; ama sayabileceğimden çok fazlası yüzerek bana geri geldi.

“Kara bulutlar kaybolacak” diye fısıldayarak birinin elini sıktım; bütün gün yaşamımın kutsandığını duyumsadım.

En çok gereken yere bir mutluluk düşüncesi gönderdim ve çok geçmeden büyük bir sevinçle doldum.

Güç bela kazanıp biriktirdiğim azıcık altını akıllıca paylaştım; ve çok geçmeden yüz katına çıkarak bana geri geldiğini anladım.

Bir miktar çabayla, birinin tepeye tırmanmasına yardım ettim, yepyeni bir dostluk gibi, çok değerli bir şey elde ettim.

Her sabah uyandığımda, nasıl başarabileceğimi düşünüyorum; “Önce hizmet ederek” diyorum, biliyorum ki ben, verdikçe alıyorum.

— Thomas Caines

 

***

 

HİKMET

Bilmiş ol ki, bedenin her organı, kendine özgü, belirli bir iş için yaratılmıştır. Hastalığı ise, hangi iş için yaratılmışsa, onu yapmamasıdır. Ya o işi hiç yapamaz veya zorla yapabilir. Örneğin elin hastalığı tutamamak, gözün hastalığı görememek gibi şeylerdir. Bunun gibi, kalbin hastalığı da, hangi iş için yaratılmışsa onu yapamamaktır. Kalp; ilim, hikmet, marifetullah, Allah sevgisi, Allah’a kulluk, Allah’ı anmaktan zevk almak, Allah’ı tüm arzuları üzerine tercih etmek ve tüm şehevî arzularına karşı Allah’tan yardım dilemek için yaratılmıştır. Nitekim, Allah şöyle buyurmuştur: “Cinleri, insanları, Ben, ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım.” Her organın bir yararı vardır. Kalbin faydası, hikmet ve marifet sayesinde, insanı hayvandan ayırmaktır.

— İmam Gazali (ra)

 

***

 

“Devletleri yıkan bütün hataların altında, nice gururun gafleti yatar.”

— Yavuz Sultan Selim

 

***

 

Akıllı kimdir? Herkesten öğrenen.

Kuvvetli kimdir? Hırslarını yenen.

Zengin kimdir? Halinden memnun olan.

— Benjamin Franklin

 

***

 

“Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.”

— Hz. Mevlana (ks)

 

***

 

Gece karanlıktır, nur ise Allah’tandır. O halde niçin Rabbim bize yetmesin?

— Goethe

 

***

 

“Her bir söz Senden ayet olsun

Başlangıca bir nihayet olsun

Dolsun isminle asumanlar

Allah desin bütün cihanlar

Ruhlar duysun, lisana gelsin

Yerler, gökler beyana gelsin

Ayin olsun sema içinde

Vuslat doğsun veda içinde

Gelsin dile, söylesin susanlar

Nutketsin uçup giden zamanlar

Arş’ında susup bütün dualar

Bitsin artık bütün ricalar

Rabbim, beni dinle, pek harabım

Ersin sona ayrılık azabım.”

— Hasan Âli Yücel, Allah Bir

 

***

 

KALBİNE BAK!

Kendi kalbine bakmayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder.

— Carl Jung

 

***

 

TERBİYE

Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem, onun namuslu bir insan olmasıdır. Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.

— Diderot

 

***

 

SIRA İLE...

Hitler iktidara geldi. Önce Yahudileri götürdüler, ben sustum. Karşı çıkmadım.

Sonra Komünistleri götürdüler, ben yine sustum, karşı çıkmadım.

Sosyal Demokratlar, Demokratları götürdüler, yine sustum.

Hıristiyan Demokratları götürdüler, yine sustum.

Ben bir din adamıydım, politikayla ilgilenmiyordum, karşı çıkmadım.

En sonunda beni götürmek için geldiler, kimse karşı çıkmadı; çünkü karşı çıkacak kimse kalmamıştı.

— Rahip Niedermeyer

 

***

 

TECRÜBE

Gençken yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını görmüştüm. Bunun için on kat daha fazla çalışmaya başladım.

— George Bernard Shaw