TR EN

Dil Seçin

Ara

HAYIR NEDİR?

“Hayır, arzuladığımız neticenin gerçekleşmesi değildir. Doğruyu yaptığımız zaman, hasıl olan her sonuç ‘hayır’dır.”

— İmam Rabbanî

 

***

 

UTANMAZLIK

“İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor. Fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.”

— Goethe

 

***

 

GÜNAH İŞLEME

“Sakın günah işleme! Aksi takdirde kendini ateşe atarsın. Halbuki sen, bir kimsenin, bir pireyi ateşe attığını görsen, onu bile iyi karşılamazsın. O halde, her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın?”

— Hasan Basrî

 

***

 

HIRS

“Hırs, denetimsiz kalırsa, kendi sonunu getirinceye kadar yanan bir aleve benzer.”

— Halil Cibran

 

***

 

AKIL

“Doğru işlemeyen akıl, keskinmiş neye yarar. Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir.”

— Vauvenargues

 

***

 

“Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını zannedenler; babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların su içmesiyle susuzluklarının geçeceğini, onların okumasıyla bilgisinin artacağını sananlara benzer.”

— İmam Gazalî (ra)

 

***

 

MAĞFİRET VE MÜKÂFAT

Kur’an-ı Kerim, mesut bir toplumu, kadınıyla erkeğiyle ele alırken konuyu şöyle resmeder: “Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar; mü’min erkekler, mü’min kadınlar; taate devam eden erkekler, taate devam eden kadınlar; doğru (sözlü) erkekler, doğru (sözlü) kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; mütevazı erkekler, mütevazı kadınlar; sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; ırzlarını koruyan erkekler, (ırzlarını) koruyan kadınlar; Allah’ı çok zikreden erkekler, zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için hem bir mağfiret hem de büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab Suresi, 33/35)

 

***

 

“Eşlerin birbirine benzemesi lazım; ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak!

Ayakkabının bir teki ayağa biraz dar gelirse, ikisi de işe yaramaz.

Kapı kanadının biri küçük, diğeri büyük olur mu?

Ormandaki aslana kurdun eş olduğunu hiç gördün mü?

Bir gözü bomboş, öbürü tıka basa dolu olsa, hurç bineğin üstünde doğru duramaz.”

— Mesnevî, 1/2309-2311

 

***

 

“Dünyada her şeyin bir ölçüsü, tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakârlıktır. Fedakârlık yapmayanların sevgisine inanılmaz.”

— Abdülaziz Bekkine

 

***

 

“Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, İslâmiyet’in düşmanı olan tedenniyi (geriliği) İslâmiyet’e dost göstermek, feleğin ters dönmesine işarettir.”

— Bediüzzaman Said Nursî

 

***

 

İLİM

“Kim ilim ararsa öğrenir. İlmi öğrenen, günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise, kıyamet günü hesaptan kurtulur.”

— Abdullah bin Mübarek (ra)

 

***

 

HAKİKİ TEFSİR

“Kur’an, edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla ona bir hayat tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmaz güçlük ortadan kalkar. Kur’an’ın yegâne hakiki tefsiri hayat olabilir ve bildiğimiz gibi Hz. Muhammed’in (asm) hayatı tam buydu…”

— Aliya İzzetbegoviç

 

***

 

ANA RIZASI

“Bu kadar zahmet ve meşakkatlere, sıkıntılara katlanarak aradığımı, annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almanın, bütün işlerin evvelinde lazım olduğunu anladım.”

— Beyazıd-ı Bistamî

 

***

 

HAYA

“Allahü Teâlâ’nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de, O’na karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir.”

— Cüneyd-i Bağdadî

 

***

 

DÖRT ŞEY

“Dört şeyi, dört şeyden temizle;

Dilini gıybetten; kalbini kıskançlıktan; mideni haram lokmadan; davranışlarını da riyadan.”

— Feridüddin Attar