TR EN

Dil Seçin

Ara

“Annesinin, babasının kalbini kazanmışlara müjdeler olsun ki, Allah onların ömürlerini bereketlendirecektir.” 

— Hz. Peygamberimiz (sav)

 

***

 

DERS

Bir ahmak bir eşeğe konuşma talim ediyordu. Bunun için bir ömür sarf etti. Bir akıllı zât o ahmağa tesadüf etti ve, “Bu işten vazgeç, insanların seni ayıplamasından kurtul. Hayvanlar senden söz öğrenemezler. Sen çalış da, onlardan sükûtu öğren,” dedi. 

— Sadi

 

***

 

KABUK

Hiç kimse, çıktığı yumurtanın kabuğunu beğenmedikçe, kendini beğenmişlikten kurtulamaz

— İsmet Özel

 

***

 

DÜŞÜNMEK

Uzun zaman çözemediğimiz problemler üzerinde bu kadar konuşacak yerde, biraz fazla düşünseydik, bu kadar konuşmaya gerek kalmazdı.

— Henry Ford

 

***

 

Tarlanın en kârlı ürünü

Bediüzzaman Hazretleri, bir seyahati esnasında, bir ekin tarlasını gördü. Rüzgârın görünmez tarağı ile dolgun başaklar sallanıyor, bir deniz gibi dalgalanıyordu. O elbette, tabiat kitabının da okunmayı beklediğini bilenlerdendi. Bahar sayfasında, o tarla satırında gördüklerinden büyük haz aldı. Beraberindeki yoldaşına şöyle dedi:

“Kardeşim, bu tarlanın mahsulü kimin olursa olsun, bana tefekkürü yetti...”

O, bu tefekkürü ile, o tarladan çıkarılabilecek en değerli mahsûlü almıştı.

 

***

 

“Hiç kimse, hiçbir şey söylemeyen karıncadan daha iyi öğüt veremez.”

— Benjamin Franklin

 

***

 

“Ayaklarımızın dibinde açan çiçekler için, taze çimen için, kuşun şarkısı ve arının vızıltısı için, gördüğümüz ve duyduğumuz her güzel şey için, Rabbim, şükran duyuyoruz sana.”

— Ralph Waldo Emerson

 

***

 

Halid b. Sabit er-Rib’i şöyle dedi:

“Davud’un (as) Zebur’unun giriş kısmını buldum. Orada ‘Hikmetin başı, Allah korkusudur’ yazılıydı.”

— Ahmed Bin Hanbel, Kitabüz-zühd, I. S. 117.

 

***

 

Kendimden başlasaydım..

Genç ve hür iken, düşlerim sonsuzken, dünyayı değiştirmek isterdim. Yaşlanıp akıllanınca, dünyanın değişmeyeceğini anladım. Ben de düşlerimi biraz kısıtlayıp, sadece memleketimi değiştirmeye karar verdim. Ama o da değişeceğe benzemiyordu. İyice yaşlandığımda, artık son bir gayretle sadece ailemi, kendime en yakın olanları değiştirmeyi denedim. Ama maalesef bunu da kabul ettiremedim. Ve şimdi ölüm döşeğinde yatarken birden fark ettim ki, önce yalnız kendimi değiştirseydim, onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim. Onlardan alacağım cesaret ve ilhamla, memleketimi daha ileri götürebilirdim. Kim bilir belki dünyayı bile değiştirebilirdim. 

— Eski Bir Mezar Yazısından

 

***

 

“Dilim seni dilim dilim edeyim; başıma geleni senden bileyim.”

—Atasözü

 

***

 

DUALAR

Yürekten ettiğim her duada, yeni bir duygu parıltısı vardır. Bu duygu parıltısında ise, o zamana kadar tanımadığım seni, yeniden güçlendirecek bir düşünce saklanır; duanın kişiyi eğittiğini göreceksin o zaman. 

— Dostoyevski

 

***

 

CAN SIKINTISI

Can sıkıntısı diye bir şey yoktur tabiatta, can sıkıntısı, kentli insanın bir marifetidir.

— Hermann Hesse

 

***

 

YENİ BİR ŞEY

Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur. 

— Mevlânâ

 

***

 

DALGINLAR

Ben dalgın insanları çok severim. Bu, onların iyi olduklarını, fikir adamı olduklarını gösterir. Çünkü, kötüler ve boş kafalılar, her zaman uyanıktırlar. 

— Prens De Higne

 

***

 

YAKINLIK

Allah ile mahlûkatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yok ki, bu sebeple ona hayır ihsan etsin ve kötülüklerden korusun. Allah’a yakınlık, ancak O’na itaat ve emirlerine tâbi olmakla mümkündür.

— Hz. Ebu Bekir (ra)