TR EN

Dil Seçin

Ara

BİR DUA

“Yâ İlahi! Ne olur, mahşerde amel sayfamı lütfunla ak eyle. Ve eğer hafif gelecek olursa, sevap terazimi ağır getir. Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru! İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla!”

— Hz. Ali (kv)

 

***

 

“Johann Sebastian Bach, eşi Anna Magdalena’ya bir gün şöyle demişti: 

“BİZLER SEMAVİ MUSİKİYİ ANCAK SEZEBİLİYORUZ.” 

Bu büyük besteci, sesler deryasının derinliklerinden yüzeye çıkabildiği zaman, bitirmiş bulunduğu yeni eserinin altına, sarsıcı tecrübesinin izlerini üç harfle dokuyordu: 

SDG (Soli Deo Gloria): “ŞAN VE ŞEREF SADECE ALLAH’A AİTTİR.”

 

***

 

KENDİ OLMAK

“Asya’da demokrasi ve kalkınma” konulu İstanbul’da bir toplantı olmuştu. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş sayılı profesörler, düşüncelerini söylediler. Bu arada Norveçli bir profesör, insanlarda eksik olan bir cesaret türü üzerinde durdu: İnsanın kendisi olmak cesareti! Profesöre göre bu cesarete ne yazık ki pek az insanda rastlanmaktadır ve bir çok rahatsızlık da bu yüzden sürüp gitmektedir. 

— Şevket Rado

 

***

 

BEN NE YAPABİLİRİM?

“En çok ihtiyaç duyduğum şey, yapabileceğim şeyleri yapmamı sağlayacak biri,” diyordu Emerson. Yapabileceğim şeyleri yapmak, işte benim sorunum bu. Napoleon’un ya da Lincoln’ün yapabildikleri değil, kendi yapabileceğim şeyleri yapmak. Elimizden gelenin en iyisini mi yapıyoruz, en kötüsünü mü? Bizim için dünyayı tamamen değiştirebilecek şey bu. Yeteneklerimizin yüzde onunu mu, on beşini mi, yirmibeşini mi, yüzde doksanını mı değerlendiriyoruz? 

— Og Madino, Dünyanın En Büyük Sırrı

 

***

 

Eli boş gidilmez gidilen yere / Boş gelmedim Yâ Rab, ben suç getirdim / 

Dağlar çekemezken o ağır yükü / İki kat sırtımla çok güç getirdim. 

— Tahirü’l-Mevlevi’nin mezar taşı yazısı 

 

***

 

ÖMÜR ve KİTAPLAR

O kadar çok kitap var ki, bunların hepsini okumak için insanın en az bin yıl yaşaması gerekir. Halbuki ömrümüz, akşam namazının vakti gibi çabuk geçiyor. Sağımı solumu toplayayım derken bir de bakıyorsunuz, eş dost mezarlıkta toplanmışız. Durum böyle olunca kitap seçiminde titiz davranmak zarureti ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kültür, hangi konunun, hangi kitapta olduğunu bilmektir. Bu da ancak kitap karıştırmakla mümkün olur.

— Süheyl Ünver

 

***

 

Filozof ile Çöpçü

Bir filozof çöpçüye dedi ki: 

“Sana acıyorum, seninki güç ve pis bir iş.”

Çöpçü, “teşekkür ederim efendim,” dedi, “Fakat senin işin nedir anlat bana?”

Filozof cevap verdi:

“Ben insanın aklını, işlerini ve arzularını incelerim.”

Çöpçü dönüp giderken gülümseyerek şöyle dedi:

“Ben de şimdi sana acıyorum...” 

— Halil Cibran

 

***

 

O’NUN MAKAMI

Hem Muhammed’in (sav) dini öyle bir dindir ki, insanlığın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine çekiyor. Ben görüyorum ve inanıyorum ki, insanlığa şarttır ki desin: “Muhammed (sav) insaniyetin kurtarıcısıdır ve kurtarıcılık makamı yalnız O’na verilebilir.”

— Bernard Shaw

 

***

 

İNSANLIK BORCU

O (sav) insanlar arasında hak ve adalet ile iş görürdü. Her neyi emretmiş veyahut yasak etmişse, akıl sahipleri ilim erbabı bütün bu emirlerin doğruluğunda uzun araştırmaları sonunda ittifak etmişler ve vicdanlı kimseler bu hakikati itiraf etmeyi bir insanlık borcu olarak bilmişlerdir.

— Anselmo Turmeda

 

***

 

O’NU GEÇEMEYİZ!

Biz Avrupa milletleri medeni imkânlarımıza rağmen Hazret-i Muhammed’in (sav) son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse bu yarışmada O’nu geçemeyecektir. 

— Goethe

 

***

 

İŞİTMEK YETER

Peygamber Muhammed’in (sav) insanlara yaydığı prensiplerin ve itikatların işitilmesi, kafaların onları kabul etmesi için kâfi geliyordu..

— La de Bolainvilers

 

***

 

KALPTEN GELEN

O, (sav) dünyanın tâ kalbinden çıkıyor. Bütün peygamberlerin en yenisi ve en sonuncusu olarak. Getirdiği her haber haktır ve gerçektir. Meçhul derinliklerin içinden gelen ciddi bir sesti. Böylesine bir samimilikte hakikaten İlahî bir şey vardı. Böyle büyük bir adamın sözü doğrudan doğruya kâinatın kalbinden çıkan bir sestir. İnsanlar bu sesi dünyada dinleyecekleri her şeyden fazla dinlemelidirler.

— Mr. Caryle

 

***

 

MUCİZE

Kur’an hakikaten bir mucizedir. Çünkü Hz. Muhammed, medenî bir insan olmakla beraber ümmi idi. Hiç şüphe yoktur ki, Kur’an ona, ihtiyarı dışında vakit vakit vahyolunuyordu. Dünyada Kur’an’a benzeyen başka bir kitap yoktur ve bu kitap hakikaten akılları hayrette bırakıcıdır.

— Marmaduk Picthol

 

***

 

O (ASM)

Hiçbir şeye gözünü kapamayan, safdillikten uzak olan ve yalnız hakikati arayan tarihçiler O’nun peygamberler zincirinden geldiğini kabul etmeye mecburdur. O peygamber ki insan ruhuna ait tecrübelerin şekli ne olursa olsun vahiy yoluyla insanlara nasihatte bulundu, öğretti. En yüksek düşünceleri en sade bir şekilde açıkladı, söyledi. En ideal hareket metotlarını anlattı. Ve bu ulvi davetine bizzat içten gelen bir kudretle korkusuzca kendini vakfetti...

— The New I. Encyclopedia