TR EN

Dil Seçin

Ara

Sütannenin Önemi

Anne sütünün diğer gıdalara sayılamayacak kadar üstünlükleri olduğunu biliyoruz. Her zaman hazır oluşu, kolayca sunuluşu, bebeğin ihtiyaçlarını tam karşılayışı, bedeni ve psikolojik hastalıklara karşı direnç kazandırması, anne-çocuk iletişimini hakkıyla sağlaması gibi...

Bu yüzden, annesinin sütüyle beslenmesine engel olan hallerde bebeği bir başka kadının yani sütannesinin emzirmesi tavsiye edilir. Çünkü anne sütünün bilinenlerin yanında zaman içinde bilinmeyen faydaları da ortaya çıkmaktadır ve bugün tıp henüz kimyasal yapısını ve biyolojisini de tam çözebilmiş değildir. Söz gelimi, anne sütünde 20’den fazla enzimin mevcudiyeti gösterilmiş ise de, ancak birkaç tanesinin etkileri ve özellikleri incelenebilmiştir. Bu yüzden, anne sütü ile çocuğa ruhsal ve karakter özelliklerin geçmesi mümkündür.

Ayrıca, çocuğu emziren kadının zeki olması halinde ona daha çok ilgi ve sevgi göstereceğini, ayrıca daha çok entellektüel uyarı ve duygusal destek sağlayacağını da biliyoruz.

Yapılan son bir araştırmanın sonucu da bu yönde oldu. Bu araştırmada iki grup çocuk alındı, bu bebekler benzer ortamda idiler. Sadece emziren annelerin zeka seviyeleri farklı idi.

Sonuçta, emziren annelerin IQ’sunun, çocukların IQ’sunda en belirleyici faktör olduğu anlaşıldı. Daha yüksek zeka seviyesine sahip sütannelerin emzirdiği çocuklar, daha zeki olmaktadır.

Bu araştırma sonucuyla beraber düşünüldüğünde, sütanne seçiminde şu hususlara dikkat etmek yerinde olur:

- Çocuğun şefkat ve ilgiye çok ihtiyacı olduğundan ve emziren kişi ile duygusal olarak bütünleştiğinden, sütannesi müşfik ve anlayışlı olmalıdır.

- Yine bu sebepten sütannesi güzel ahlâklı olmalı, çocuğa sevgi ile yaklaşmalıdır.

- Bebek beslenmesinde anne sütü büyük öneme haiz bulunduğundan, sütannesi temiz bünyeli, yediğine ve davranışlarına özen gösteren, temiz asıllı kişilerden seçilmelidir.

- Çocuk sütannesine bağlandığında ve değişmesi durumunda huzursuzluğa ve güvensizliğe kapılacağından aynı kalmalıdır.

Bu ve benzeri faktörler göz önüne alındığında Peygamber Efendimizin (sav) şu sözü bugünkü gelişmelere ışık tutmaktadır:

“Ahmak kadınlar, çocuklarınızı emzirmesin! Çünkü süt, etki eder. Sütle benzeme meydana gelir.1

 

1- İhya, 3-72, İmam-ı Gazali

Ebu Davud, Merasil, 207-181

Taberani, El-Mucemus-Sağir, 131, 1-79

İbn Adiyy, el Kâmil, 90-180, 6-262, 263

 

Not: Çeyrek asırdır Zafer Dergisi’ne yazı ve araştırmaları ile katkıda bulunmayı kendisine görev bilen vefalı dostumuz Sefa Saygılı’ya hasta yatağında yazdığı bu yazısından dolayı teşekkür eder, kendisine acil şifalar dileriz.