TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah Resulü’nden Müjdeli Haberler

Allah Resulü’nden Müjdeli Haberler

Yaratanımız, Sahibimiz, Rabbimiz Allah (cc), tesellimiz ise Allah’ın Kelamı ve Resulünün sözleri. Ölüm karşısında tüm sözler tükenirken, faydasız kalırken, Allah’ın ve Resulü’nün sözleri karanlığa doğan güneş gibi bizlere güç veriyor, kalplerimize hayat, yolumuza nur oluyor.

Sonsuz merhamet ve kerem sahibi Rabbimizden, depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi râciun.

 

MUSİBET EHLİNE İMRENECEKLER

Hz. Cafer’den (ra):

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Afiyet ehli, kıyamet günü, izzet ve azamet sahibi olan Allah’ın (cc) musibet ve belâ ehline olan sevaplarını, ikramlarını gördüklerinde, derilerinin makaslarla doğranmış olmasını dileyeceklerdir ve musibet ehlinin hallerine imreneceklerdir.”

(Tirmizî, Zühd, 58)

 

 

ALLAH’IN RAHMETİ

Hz. Ebû Hureyre’den (ra):

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu:

“Allah (cc), bütün varlıkları yarattığı zaman, Arş’ın üstünde bulunan kitabına (levhi mahfuzuna) ilk önce şunu yazdı: 

“Rahmetim, gazabımı geçmiştir.” 

(Buhârî, Tevhid, 15)

 

 

CENNETİ KAZANDIRACAK ŞEY

Hz. Süheyl bin el-Beyza’dan (ra): 

Allah Resulü (sav) buyurdu:

“Kim Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şahitlik edip şehâdet getirirse, Allah o kişiye Cehennemi yasak eder ve ona Cenneti vâcib kılar.”

 (Tirmizî, Daavat, 36)

 

 

AĞRISIZ, SIZISIZ ÖLMEK

Yahya bin Said bildiriyor:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in zamanında bir adam öldü. Başka bir adam onun için şöyle dedi:

“Ne mutlu ona hiçbir ağrı, sızı ve hastalık görmeden vefat etti.” 

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“Ne biliyorsun? Allah eğer ona bir hastalık verseydi, belki de bu hastalığı onun günahlarına bir kefaret olacaktı.” 

(Buharî, Merda, 1) 

 

 

ZELZELELER

Hz. Urve ibni Düveym (ra) naklediyor:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerden on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür. Allah, bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kâfirlere ise azap kılar.” 

(Gümüşhanevî, Ramuzu’l-Ehadis, s. 257, h. no: 10) 

 

 

GÖNLÜNE SEVİNÇ VERMEK

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Allah’ın katında, bir Müslüman kardeşinin gönlüne, sevinç ve mutluluk vermekten daha sevimli bir şey yoktur.” 

(Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, h. no: 252)

 

 

HESABA ÇEKİLMEYECEK OLAN

Hz. Enes’ten (ra):

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

Allah Tebareke ve Teâlâ buyurur: 

“Kullarımdan birinin bedenine veya evlâdına veya malına bir musibet verdiğimde, o insan da onu güzel bir sabırla karşıladığında, kıyamet günü o insanın defterini açmaktan ve hesaba çekmekten hayâ ederim.” 

(Müslim, Birr, 49)

 

 

VEFATTAN SONRASI…

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Kişi vefat ettikten sonra ahiretteki derecesi yükselmeye devam eder. Bunun üzerine o kimse ‘Bu ameller benim değildir, nereden geliyor?’ der. 

Kendisine “Bu senin dünyadaki evladının yaptığı istiğfar/amel sebebiyledir” diye cevap verilir.”

(İbn-i Mace, Edep, 1)

 

 

KİM MÜSLÜMAN KARDEŞİNE YARDIM EDERSE…

Hz. İbni Abbas’tan (ra):

Allah Resulü (sav) buyurdu ki:

“Kim, Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını görmek üzere yardımına koşarsa, bu onun için, on sene itikâfta kalmaktan daha hayırlıdır.”

(Müslim, Birr, 58) 

 

İtikâf: Ramazanın son on gününde; mescid, cami ve buna benzer yerlerde kalıp Kur’an okumak, Allah’ı (cc) anmak, ilim ve ibadetle meşgul olmaktır. Sevabı çok yüksek olan sünnet bir ibadettir. 

 

 

SADAKANIN KAZANDIRDIĞI 

Hz. Enes (ra) naklediyor:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Allah (cc) bir sadaka sebebiyle yetmiş türlü fena ölümü men eder.”

(Heysemî, Mecmaü’z-Zevaid, III, 63) 

 

...

 

GÜZEL YAŞAMAK

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu:

“Müminlerin en hayırlısı ölümü çok hatırlayıp ona en güzel bir şekilde hazırlık yapandır.” 

(İbni Mace, Zühd, 31)

 

 

TEKRAR TEKRAR KAZANANLAR

Hz. Hüseyin (ra) naklediyor:

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Kim ki bir musibete uğrar da bu musibetin üzerinden zaman geçmiş bile olsa, onu her hatırladığında “İnnâ lillâhi innâ ileyhi râciûn” derse, Allah onun için musibete uğradığı günde kazandığı sevap gibi sevap yazar.”

(İbni Mace, Cenaiz, 55)