TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah Resulü'nden Müjdeli Haberler

Allah Resulü'nden Müjdeli Haberler

Hz. Enes'ten (ra):

Allah Resulü (sav) buyurdu:

Kıyamet gününde bir münadi şöyle seslenir:

"Nerede Ümmet-i Muhammed'in (sav) fukaraları! Kalkın. Size kim, Allah (cc) uğrunda bir şey verdi, yedirdi ve içirdi ise, eski veya yeni bir şey giydirdi ise, o kişinin elinden tutun da onu Cennete götürün."

Orada hiçbir fakir kimse olmayacak ki, arkadaşını kollamasın. Birisi diyecek ki:

"Bu beni yedirdi."

Öbürü diyecek ki:

"Bu beni içirdi."

Böylece Ümmet-i Muhammed'in (sav) fakirlerinden, küçük büyük bunu yapmayan hiçbiri kalmaz ve böylece hepsi Cennete dahil olup girerler.

 

•••

 

Hz. Aişe'den (ra):

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu:

"Allah (cc), sizlerden birisi için hayır yoluna ya da sadaka olarak verdiği bir lokma veya bir hurmayı öyle büyütür ki, evladınızı ya da bir tayınızı büyüttüğünüz gibi büyütür. Ve bu bir lokma kıyamete kadar büyüye büyüye Uhud dağı gibi olur."

(İbn-i Mace, Zekat, 28)

 

•••

 

İbni Mesud (ra) naklediyor:

Allah Resulü (sav) buyurdu:

"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyen fasık, Allah'ın rahmetinden ümidini kesen âbidden, rahmete daha yakındır."

(Suyutî, Camiu's-Sağir, II, 68)

 

•••

 

Allah Resulü (sav) buyurdu:

"Kur'an'ı bol bol okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna (okuyucusuna) şefaatçi olacaktır."

(Müslim, Misafirîn, 252)

 

•••

 

Ebû Derdâ'dan (ra):

Allah Resulü'nü (sav) işittim, şöyle buyurdu:

"Kişi Müslüman kardeşine arkasından (gıyabında) ona rahmetle dua ederse, melekler: 'Amin! Aynısı sana da olsun!' derler."

(Ebû Davud, Vitir, 29)

 

•••

 

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu:

"Şu 3 çeşit dua makbuldür:

• Mazlumun duası

• Yolcunun duası

• Anne ve babanın duası."

(Tirmizî, Birr, 7)

 

•••

 

Hz. Ebû Umame (ra) naklediyor:

Allah Resulü (sav) buyurdu:

"Allah (cc) ve melekleri–ve hatta denizde balıklar ve yuvasındaki karınca bile, insanlara hayırlı şeyler öğretenlere salât ederler, ona mağfiret için dua ederler."

(Buharî, İlim, 10)