TR EN

Dil Seçin

Ara

Şartlar mı Yaratıcı?

Şartlar mı Yaratıcı?

Soru: Ateistler dünyanın veya güneşin teşekkülünün mucize olmadığını, güneş olmasaydı da mikroorganizma şeklinde canlıların kâinatta yaşayabileceğini ileri sürüyorlar. Canlılığın olması için özel şartların bir araya gelmediğini, bu şartlar olduğu için bizim meydana geldiğimizi belirtiyorlar ve; “Şartlar biraz değişseydi yine yaşardık, mikroorganizma olurduk” diyorlar. Buna ne dersiniz?

 

Cevap:

Canlılığı şartlar değil Allah yaratabilir. Maddeye hayat veren ve onu canlı yapan Allah’tır. Ateistler, Allah’ın ilmini, iradesini ve kudretini sebeplere verdikleri için, kendilerini de sebeplerin, şartların yarattığını kabul ediyorlar.

Mucize, Allah’ın fiilidir. Başkalarının aciz kaldığı işlerdir. Kâinata imansız bir nazarla bakanın gözünde her şey sıradandır, değersizdir, ona faydası kadar değeri vardır.

Her şeyin kendi kendine olduğuna inandıktan sonra, elbette kendi hayallerinde binbir var oluş biçimi üretirler. Bunlar işte böyle zavallılardır ki, insan olarak yaratılmanın hazzını bile tadamazlar. Evet böyle bir nimetin değerini, ancak onu en büyük armağan olarak bilen iman sahipleri anlayabilirler.

Bu ateistler inançsızlıklarında bile samimi değillerdir. Mesela en basitinden, defterini birisi gizlice karalasa, görünce hemen hiddetlenir “Bunu kim yaptı?..” diye sorarlar. Oysa söyledikleri gibi, her şeyin tesadüfen, kendi kendine olduğuna gerçekten inansalardı, “defter kendiliğinden karalanmış” diye düşüneceklerdi. Bunlar kendi eserlerine, işlerine titizlikle sahip çıkarlar; binbir telif kuralıyla başkalarının müdahalesine izin vermezler de, Allah yarattıklarını sahipsiz bırakacak mı zannederler!.. Elbette arıyı beysiz, karıncayı yasupsuz bırakmayan Allah, en büyük nimetleri ve sanatlarıyla donattığı insanları da başıboş bırakmaz; peygamberler ve kitaplarıyla kendisini kullarına tanıtır. Tâ ki, niçin yaratıldıklarını, nereye gittiklerini öğrensinler ve hayatlarını bu bilgilerin ışığında yaşasınlar.

Allah öyle Hakîm’dir ki, kullarını diledikleri yolu seçecekleri, kalplerini diledikleri gibi şekillendirecekleri bir irade vermiş ve bunu kullanmakta serbest bırakmıştır. İsteyen sonu cennet olan bir yol tutar; isteyen de cehennem yolunu…

Ateistler de şartları yaratıcı yerine koyuyorlar. Bu bâtıl inançla da “Şartlar değişseydi yine yaşardık, mikroorganizma olurduk” diyorlar. Bu bilimsel bir ifade değil, kendi inançlarını söylemeleridir. Puta tapanlar da onu yaratıcı bildikleri için, ‘beni bu yarattı, beni bu iyileştirdi..’ derler. Bunlar aynı türden sözlerdir ve bir gerçekliği yoktur.

Merak eden için en basit bir mantık yürütmesi yapabiliriz. Mesela; bir eser ortaya koymak için, ilim gerekir, irade ve kudret gerekir. En azından bu sıfatlara sahip olmayan bir eser ortaya koyamaz. Örneğin canlılığı meydana getiren şartlara baktığımızda bunlar cansız, ilimsiz, iradesiz, kudretsiz şeyler. Biz soralım: Kendileri cansız olan şartlar, nasıl hayat verecek?..