TR EN

Dil Seçin

Ara

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

BİR

Cennet halkının tek bir hasreti vardır:

O da, dünyada Allah’ı zikretmeden geçirdikleri vakitlerdir.

Muaz bin Cebel (ra)

 

***

 

İKİ

“Onlara ne korku vardır ne de hüzünlenirler…”

Ayet

 

 

Mutluluğa giden yol ikidir:

Kendinden çok şey beklerken,

başkalarından az şey beklemek.

Auberon Herbert

 

 

İki şey ‘hayatta önemli olan her şey’ içindir:

1. Nefes alabilmek

2. Nefes verebilmek.

 

***

 

ÜÇ

Kalbiniz üç şeyin evi olsun:

İmanın, ümidin ve aşkın.

İmam Ali [ra]

 

 

Hz. Yunus’un [as] düştüğü ‘üç karanlık’ her insanın karanlığıdır:
1. Balık: Her insan nefsi tarafından yutulmuştur.

2. Fırtınalı deniz: Her insan için dünya her dalgası ölüm getiren hırçın bir denizdir. Tüm insanlığın sınavı aynıdır. Varlık ve yokluk arasında sınanırız.

3. Zifiri gece: Her insan için gelecek, başına ne geleceğini bilemediği, her yanında tehdit saklı dehşetli bir gecedir. Geceden alınacak güzellikler olduğu gibi, gündüzlerin de ürkütücü geceleri vardır.

 

 

Hz. Yunus’un [as] ‘üç cümlelik’ duası her insan için kurtuluştur:

1. Lâ ilâhe illâ ente: Başıma gelen Senin takdirindir; başkasının değil. Beni kurtarabilecek de ancak Sensin. Ben başıboş değilim.

2. Subhaneke: Senin takdirin zulüm değildir; şimdi anlamasam da güzeldir. Benim iyiliğim içindir.

3. İnnî küntü minezzalimîn: Benim için takdir ettiğinin sorumlusu benim; başkası değil. Kendime zulmettim; kendimi kendime yakışmayan bir yere koydum. Beni uyarmaktır dileğin.

 

 

En zor üç şey vardır.

1. Sır saklamak.

2. Yarayı unutmak.

3. Vakti değerlendirmek.

Sadi Şirazî

 

***

 

DÖRT

Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu:

Önce özlüyor

Sonra ağlıyor

Akşamları küsüyor

Geceleri çok seviyorum

Özdemir Asaf

 

***

 

BEŞ

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil:

• İhtiyarlık gelmeden gençliğini,

• Hastalık gelmeden sıhhatini,

• Fakirlik gelmeden zenginliğini,

• Meşguliyet gelmeden boş vaktini,

• Ecel gelmeden hayatını…

Hakim, Müstedrek

 

 

Her koşulda şu beş şeyden vazgeçmeyin:

Şefkat

Cömertlik

Samimiyet

Doğruluk

Nezaket

 

***

 

ALTI

Kalplerin bozulması altı şeydendir:
Tövbe etmek umudu ile günah işlemek.

İlim öğrenip amel etmemek.

İhlâsla amel etmemek.

Allah’ın rızık olarak verdiklerini yiyip şükretmemek.

Allah’ın taksimatına razı olmamak.

Ölüleri defnedip onlardan ibret almamak.

Hasan-ı Basrî (ks)

 

 

Dünyanın altı hatası:

Emeksiz servet

Kişiliksiz bilgi

Ahlaksız ticaret

İnsaniyetsiz bilim

Feragatsiz ibadet

İlkesiz siyasettir.

Gandhi

 

***

 

YEDİ

Kıyamette, Allah şu yedi kişiyi himaye eder:

Âdil idareciyi

Allah’a ibadetle yetişen genci

Namaz için gönlü camiye bağlı olanı

Allah için birbirini seven, Allah için buluşup, Allah için ayrılanları

Güzel, zengin ve mevki sahibi bir kadın davet edince, Allah’tan korkup onu reddedeni

Sadakayı gizli vereni

Yalnızken Allah’ı anıp ağlayanı.
Hadis-i Şerif

 

***

 

ON

Parayla satın alınamayacak on şey:
1. Karakter

2. Güven

3. Sadakat

4. Samimiyet

5. Yakınlık

6. Dostluk

7. Tutarlılık

8. Sabır

9. Ahlak

10. Aşk