TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar.

(Sözler, Onuncu Söz, 55)

***

Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i İlahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez. 

(Sözler, 52)

***

Bu Latif, nazik masnuatı (yaprak, çiçek ve meyveleri) o kuru ağaçlardan ihraç eden (çıkaran) kudrete hiç bir şey ağır gelmez.

(Mesnevi-i Nuriye, Zeylü'l Hubab, 93)

***

İman bir manevi Tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.

(Sözler, 34)

***

Evet, şu kainatı idare eden Zat, herşeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür.

(Sözler, 131)

***

Tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedir. Ondandır ki, namazın harekat ve ezkarında, bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem, ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir.

(Sözler, 71)

***

Tablacı hükmünde olan insanlara (nimetler için) bir fiyat veriyoruz. Acaba, asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

(Sözler, Birinci Söz, 13)