TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Hakiki bir müslüman, samimi bir mü'min hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşidir.

(Tarihçe-i Hayat, Isparta hayatı, 566)

***

Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın kârı değil.

(Mektubat, On altıncı Mektup, 404)

***

Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer dünyevi mübah amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.

(Sözler, Dördüncü Söz, 27)

***

Herşeyde bir güzellik ciheti var ve rahmetin bir cilvesi var.

(Şualar, On üçüncü Şua, 286)

***

Nev-i beşere rahmet olan kur'an ancak umumun, laakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder.

(Tarihçe-i Hayat, İlk hayatı, 119)

***

Şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, kainatın gayesidir.

(Lem'alar, Otuzuncu Lem’a, 324)

***

Gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.

(Şualar, On birinci Şua, 186)

***

Çok kıymettar nimetlerin makbul fiyatları, başta bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde elhamdülillah demektir.

(Şualar, Yedinci Şua, 148)