TR EN

Dil Seçin

Ara

Suya Düşmek / Deyim Öyküsü

Suya Düşmek / Deyim Öyküsü

Çok eskilerde, Yeniçerilerin topçu ocağında, askerler sık sık atış talimi yaparlarmış. Atışların, tahminî olarak yapıldığı o zamanlar, Bölükbaşı atış yapacak ere şöyle emir verirmiş:

“Haydi oğlum aslan, yamacıma yaslan, barut hakkı iki cezve ile bir kepçe. Allah rast getire, nişangâhına denk getire...”

Top ateşlenir ve ardından gözcü neferi atışın sonucunu bildirirmiş:

“Bir bağ, üç evlek sağa kaydı kumandanıım!”

Bunun anlamı:

“Mermi hedefi bulmadı, boşa gitti.” demekmiş.

Karadan denize yapılan atış talimlerinde ise, deniz ortasına eskimiş bir tekne demirlenir ve topçulardan bu eskimiş tekneyi vurmaları beklenirmiş. İşte bu atışlarda hedefi vuramayan mermiler suya düşer, o zaman gözcü neferi de:

“Suya düştü kumandanıım!” diye rapor verirmiş.

İşte bu “suya düştü” sözü, sadece denize düşüp boşa giden gülleler için değil, ümitle beklenen bir işin olmaması ya da bazı sebeplerden dolayı bir şeyden vazgeçilmesi durumlarında da söylenir olmuş.

•••

Bu deyim, “bir işin olmaması ya da bir takım sebeplerden ötürü o işten vazgeçilmesi” anlamında kullanılır.