TR EN

Dil Seçin

Ara

Her Varlık Niyaz Eder...

Her Varlık Niyaz Eder...

Dua bir ibadettir. Meyvesi ahirette verilir.

 

İnsan iki türlü dua eder. Biri hâl diliyledir, fiilidir. Kul çalışır, yapması gerekeni yapar, neticeyi Rabbinden bekler. Sebeplere, vesilelere yapışmak fiili bir duadır.

Bitki yetiştirmek için tarla sürmek, para kazanmak için ticaret yapmak, sınıfı geçmek için derse çalışmak, evlat sahibi olmak için evlenmek birer emek duasıdır.

Kul sebeplere teşebbüs eder, Allah da neticeyi yaratır. Mümin olsun, kâfir olsun, fasık olsun, salih olsun, bu nevi dua sahiplerini mahrum etmez, verir.

Her mahlûk dua eder. Gök yıldızlarıyla, denizler dalgalarıyla, ağaçlar yapraklarıyla, dağlar taşlarıyla, kuşlar ezgileriyle sürekli Rahman’a yalvarır, ihtiyaçlarını ona arz eder, yalnız ondan yardım dilerler.

Tohumlar yeşerip bitki olmak için niyaz eder. Yumurtalar biçimlenip hayvan olmak için yardım ister. Nutfeler gelişip insan olmak için inayet diler. Zorda kalan nice canlılar zaruret diliyle hep ona nida ederler.

Allah her eserini bazı sebepleri vesile ederek yaratır. Fakat sebeplerin hakiki tesiri yoktur, onlar birer perdedir. Veren de odur, alan da. Sadece ondan yardım dile, yalnız ona sığın, her ne isteyeceksen ondan iste…

“Ben kimim ki duam kabul edilsin” deme. Sen küçüksün ama Allah büyük. Rahmetinden ümidini kesme, ayete muhalefet etmiş olursun.

Rahman isminin tecellisi büyük küçük bütün mahlûkatı kapsar, tıpkı ışıkları vasıtasıyla güneşin yeryüzündeki bütün varlıkları kapsaması gibi.

Dua bir ibadettir. Meyvesi ahirette verilir. Peşin istemek ihlas sırrına aykırıdır. İbadeti iptal eder. Sadece dünya menfaati için edilen dua ibadet olmaktan çıkar, kabule liyakatini yitirir.

Teşvik için vaadedilen şeyler dua ibadetinin illeti, yani hakiki sebebi olmamalı. Duaların faziletleri hakkında anlatılanlar zayıfları gayretlendirmek içindir. Bir de, ibadetin vaktini tayinde mühim rolleri vardır.

Mesela hastalıklar, musibetler, felaketler dua ibadetinin vakitleridir. Nasıl ki güneş batınca akşam namazını kılıyor, ramazan gelince oruç tutuyorsun, öyle de hastalanınca şifa iste, başına bir musibet gelince Rabbine sığın.

İnsan kendisi hakkında neyin hayırlı olduğunu bilemez. Bunu bil de Rabbine itimat et. Rahman olan Rabbin sana karşı senden ziyade merhametlidir.