ARAMA SAYFASI

Güneş ve Ay Dünya'ya Yardım Eder / Bitkiler Hayvanlara, Hayvanlar da İnsanlara Yardım Eder

Güneş ve Ay Dünya'ya Yardım Eder / Bitkiler Hayvanlara, Hayvanlar da İnsanlara Yardım Eder

İnsan yaratılışı itibariyle yardımı, ihsanı, adaleti, merhameti sever. Bunun en açık delili, hiçbir insanın zalimleri, merhametsizleri sevmemesidir. Fakire yardım eden birini herkes sever, onun elindekini kapan kimseden ise herkes nefret eder. Bu şuursuz eşya (şeyler, varlıklar) birbirine yardımcı olarak çalışırken, bizler hayatı bir mücadele olarak göremeyiz; toplum hayatımızda birbirimizle çatışamaz, birbirimizin hakkına tecavüz edemeyiz. Kâinattaki fıtrat kanununa aykırı olan böyle zalim bi