TR EN

Dil Seçin

Ara

İNSANİYET NEDİR?

Ahmed bin Kays’a sordular:

“İnsaniyet nedir?”

Şöyle cevap verdi:

“Yükseldikçe tevazuu artırmak, intikam alacakken affetmek, başa kakmadan iyilikte bulunmaktır.”

 

***

 

İYİLİĞİN MEYVELERİ

Yapılan bir ganimet taksiminde Hz. Ömer (ra) bir mücahide bin dirhem fazla verdi. Bunun üzerine kendisine denildi ki:

“Kendi evladınıza vermediğinizi başkasına mı veriyorsunuz?”

Hz. Ömer (ra), tevazuunun büyüklüğünü gösteren şu cevabı verdi:

“Evet, onun babası Uhud harbinde sebat göstermişti; fakat Ömer onun kadar sebat gösterememişti.”

 

***

 

HAZİNEYİ SÜSLEYELİM Mİ?

İbn Abbas’a (ra) sordular:

“Kur’an-ı Kerim’i altın ve gümüşle süslemek caiz midir?”

“Ne hacet? Onun ziyneti içindedir.”

 

***

 

YAPMAK VE BAKMAK

P. Gauguin, Van Gogh’un resimlerini incelerken, “Tablolarına bakınca çok hızlı çalıştığını görüyorum” dedi.

V. Van Gogh ise bir sanatkârın, muhatabından ne istediğini ima ederek şu cevabı verdi:

“Sen tablolarıma çok hızlı bakıyorsun.”

 

***

 

NİÇİN UNUTUYORUM?

Öğrencilerinden biri Üstad Veki bin Cerrah’a hafızasının zayıflığından şikâyette bulunmuştu. Üstad Veki, cevabını bir şiir ile verdi:

“Hafızamın kötülüğünden Veki’a başvurdum.

Günahları terketmemle beni irşad etti.

Ve ilmin nur olduğundan bahisle:

Allah’ın nuru asileri hidayete eriştirmez dedi.”