TR EN

Dil Seçin

Ara

Taziye / Saadet Asrından

Taziye / Saadet Asrından

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın Resulü Muhammed’den Muaz İbni Cebel’e…

Allah’ın selamı üzerine olsun…

Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’a hamd ederim.

İmdi; Allah ecrini artırsın, sana sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evlâd ü iyâlimiz, aziz ve celîl olan Allah’ın bize tatlı hibeleri, geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Allah sana o çocuğu vermekle sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Onun karşılığında Allah’tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan, sabret… Üzüntü ve kederin, ecrini yok etmesin, sonra pişman olursun.

Bil ki, ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez, hüzün ve kederi de defedemez; başa gelecek olan zaten gelmiştir.

(Hakim, el- Müstedrek,III,273)