TR EN

Dil Seçin

Ara

Birey Olmak

Birey Olmak

Birey olmak istiyorsun demek. Ne güzel! Birey olma arzusu, özgürlük talebi pek yaygın günümüzde...

Birey olmak istiyorsun demek. Ne güzel! Birey olma arzusu, özgürlük talebi pek yaygın günümüzde. 

Herkes her şeyi istiyor, hem de hiç hak etmeksizin. Merkez ben olayım. Dünya etrafımda dönsün. Cümle âlem bana saygı duysun. Her şey gönlüme göre olsun. 

Sakın sınırlardan söz etmeyin! Görev yüklemeyin bana. Verin, hep verin ama sorumluluk taşıtmayın.

Birey olmanın, özgür olmanın, aydın olmanın birer bedeli var ama bu bedeli ödemek istemiyorlar. 

Halbuki özgür birey olmak zordur, yürek ister, emek ister. Bir bedel ödeyeceksin.

Sözgelişi, her şeyi kendi gözlerinle görmek isteyeceksin. Her konuda soruların olacak, cevaplar arayacaksın. Bulduklarınla yetinmeyecek, daha fazlasını isteyeceksin.

Akıllı olacaksın! Aklı kullanmayı bilmektir akıllılık. Akıl ise, kalbin kumandası altında. Şu hâlde, önce kalbini adam edeceksin.

Hazır tılsımlara itibar etmeyeceksin. Yaftalardan, şablonlardan, hazır giyimden sakınacaksın.

Muhakemesiz hükümden, delilsiz davadan, körü körüne taklitten uzak duracaksın.

Bu kâinatta tek başınaymışsın gibi sorumluluk yüklenecek, hakikat avcısı olacaksın.

Kavramlar muğlaktır, onları yeniden tanımlayacaksın.

‘Birey’ olmak ‘ferdiyet’ tecellisine mazhar olmaktır. Kişiye büyük sorumluluklar getirir.

Her birimiz kendi zindanımızda mahpusuz. Bu duvarların kimini talih ördü, kimini kendimiz ördük.

‘Özgür insan’ zindanının yapay duvarlarını bilen, onları ilimle, marifetle yıkmaya çalışan, kendi yolunu kendi kazmasıyla açmaya azmeden insandır.

Keza, gerçek insan, omzundaki büyük emanetin şuurunda olan insandır. 

Hakiki imandır insanı özgür kılan. Rabbine kul olan başkasına kulluk etmez.

Hür insan, özgür birey, “Ben kimim?” diye soran, ‘ben’ mefhumunun manasını bilmek isteyendir.

‘Birey’ ve ‘özgür’ insan bilir ki, önemli olan ruhun hürriyetidir ve sınırsız özgürlük imkânsızdır.

Zira sınırların olmadığı yerde haklar da olmaz. Haklar tanınmazsa özgürlükten söz edilemez. 

Özgür kişi, haklarının farkına varan, onlara sahip olan ya da olma mücadelesi veren kişidir.

Önce şu soruyu koymalısın masanın üstüne: Ben özgür bir birey olmayı hak ediyor muyum?