TR EN

Dil Seçin

Ara

Müslüman, Kapitalist Mi Olur, Sosyalist Mi?

Müslüman, Kapitalist Mi Olur, Sosyalist Mi?

Müslüman ne kapitalist olur, ne de sosyalist.

 

MÜSLÜMAN ne kapitalist olur, ne de sosyalist. Kökleri semada olan İslam ağacını ne zakkum bitkisiyle aşılayabilirsiniz, ne de eğrelti otuyla. İdeolojiler tanrısız bir dünya algısı sunar, ama dinin özü ve esası âleme Yaratıcı için muhatap olmak, Onu tanımak ve Ona kulluktur.

Bugün Müslümanlar için asıl tuzak, kapitalizmin karşı koyması zor şivekar davetinin ardında gizlidir. Her geçen gün, niceliğin egemenliğine giriyoruz. Sayılarla yatıp istatistiklerle kalkıyoruz. Döviz kuru, cari açık, faiz oranı, borsa endeksi gibi makro ve mikro ekonominin terimleri evrad-ezkar gibi gündelik dilimizin parçası haline gelmiş durumda. Kanaat, israf, nimet, şükür ve bereket gibi kelimeler ise küsüp hakikatlerini de alıp bizi terk ediyor.

Bugün, kapitalizm fettan bir kadın gibi başını örtüp Müslümanları tüketim şehvetine bulaştırmak istiyor. Satın aldıkça mutlu olunabileceği masalına Müslümanları da inandırmaya çalışıyor. Ve galiba başarılı da oluyor. Dindar Müslümanların kurduğu bir hipermarket zincirinin sloganını hatırlayalım: “Sınırsız alışveriş mutluluğu!”

Bir Müslüman nesneleri mal değil, nimet olarak görür. O nimet için zahiren ödediği para da o şeyin sofrasına gelişine katkıda bulunanların emeğinin karşılığıdır, o nimetin değil! Nimetin gerçek fiyatı şükürdür ve muhatabı da Rezzak-ı Hakiki’dir.

Dokunduğu her şeyi metaya çeviren kapitalizm başını da örtse, sakal da bıraksa bu gerçeği asla anlayamaz. Çünkü Mülk Sahibi’ni unutan bu sistem, insanlara ancak “sahip olarak” varlıklarını çoğaltabileceklerini telkin eder.

Müslüman elbette zengin olabilir. Helal yoldan kazandığı parasıyla elbette nimetlere mazhar olabilir. Ama yüz aç adamın huzurunda iştahla yemek yenemeyeceği gibi, bu kadar fakirlik kol gezerken ultra lükste boğulmanın günah ve utanç verici olduğunu bilir. Kendisine verilen rızıkları kıskanmadan, sahiplenmeden ve minnet çektirmeden infak etmesini de bilir. Zekatın malını azaltmayıp bereketlendirerek çoğaltacağına iman eder.

Peki, kapitalist olmamanın alternatifi sosyalist mi olmak diye sorarsanız, elbette ki hayır.

Marksizm’in tarihsel ve diyalektik materyalizminden soyunmuş bir sosyalizm Avrupa’da hoş bir ideal olabilir, ama bir Müslüman ülkede ancak plastik bir süs bitkisi olmaya adaydır.

Sözün özü, İslam çok kıskançtır ve istiklali çok sever. Başka ideolojilerle sıfatlanmaya razı olmaz.