TR EN

Dil Seçin

Ara

'Siyasal İslâm' Kavramı Ne Kadar Doğru?

'Siyasal İslâm' Kavramı Ne Kadar Doğru?

Satır Arkası

 

Eğer siyasal İslam terimi ve bunun ifade ettiği mana İslam gerçeğine uygun olsaydı “sosyal İslam”, “ekonomik İslam”, “kültürel İslam”, “hukuksal İslam…” terim ve kavramları da rahatlıkla kullanılabilir ve böylece ortaya birden fazla İslam çıkardı. Halbuki tarihte ve günümüzde din olarak bir tane İslam vardır ve bu din, iman, ibadetler, helaller ve haramlar yanında muamelatı da ihtiva etmektedir. Muamelat kısmının içinde ise bugünkü terimlerle “siyaset, hukuk, ekonomi, sosyal düzen…” mevcuttur. Bu konuda belli başlı İslam mezhebleri de ittifak halindedir.

İslam’ı yalnızca iman, ibadet ve ahlaktan ibaret görmek, diğer alanları dinin dışına çıkarmak genel kabul görmeyen bazı modernist yorumcuların işidir. Tarihten günümüze kesintisiz gelen İslam anlayışına göre İslam dini, hayatın tamamını kapsamaktadır. Buna göre İslam’ın kapsama alanından bir parçayı çıkarıp buna mesela “siyasal İslam” demek tutarsız olur, bu terimin gerçekte karşılığı bulunmaz.

 Bu parçalara ayırma ve parçaya göre isimlendirme isabetli olmamakla beraber bazı alimlerin ve grupların, hal ve şarta, ihtiyaca, meydan okuma durumlarına bakarak İslam’ın—diğer parçalarını, unsurlarını göz ardı etmeksizin—bir alanı ön plana almaları ve vurgulamaları söz konusu olabilir. Said Nursi merhumun imanı, Mevdudi ve Seyyid Kutub’un “hâkimiyet” kavramını vurgulamalarını burada örnek olarak hatırlayabiliriz.

— Prof. Dr. Hayrettin Karaman