TR EN

Dil Seçin

Ara

Yerçekiminin İlginç Sırları

Yerçekiminin İlginç Sırları

Yerçekimi sadece Dünya’da değil kâinatın her tarafında görülür. Kâinattaki tüm galaksi ve yıldızların yörüngelerinde kalabilmeleri kütle çekim kuvvetleri ile mümkün olur.

Isaac Newton’un kafasına ağaçtan düşen bir elma ile başlayan hikâyeyi hepimiz biliyoruz. Ünlü bilim adamının yer çekimi ismi verilen kuvveti bulmasını bu elma sağlamıştı. Aslında bu kuvvet, kütle çekim kuvvetidir.

Yerçekimi, Dünya’nın üzerinde bulunan cisimlere uygulamış olduğu çekme kuvvetidir. Yerçekiminin sebebi maddenin kütlesidir ve kütle büyüdükçe yerçekiminin kuvveti de büyür.

Dünya, üzerinde bulunan her bir cismi kendi merkezine çeken bir güce sahiptir. Yerçekimi sayesinde yeryüzünde yürüyebiliriz. Yerçekimi olmasaydı hepimiz havada uçuyor olabilirdik.

Yerçekimi sadece Dünya’da değil kâinatın her tarafında görülür. Kâinattaki tüm galaksi ve yıldızların yörüngelerinde kalabilmeleri kütle çekim kuvvetleri ile mümkün olur.

Kütle çekim kuvveti olduğundan daha az olsaydı yıldızlar tek bir yerde duramaz, gezegenler yörüngelerini kaybeder, uzay boşluğunda savrulurlardı. Yani düzen ve denge diye bir şey kalmaz, her şey birbirine girerdi.

 

Yerçekimi bizim hayatta kalmamızı da sağlar

Kısacası, yerçekimi kuvveti hayat için olmazsa olmazdır.

- Bugün kullandığımız element ve atomlara hatta insan vücuduna bile şeklini veren yerçekimidir.

- Yerçekimi sayesinde insanların vücudu bugün gördüğümüz şekildedir.

- Yerçekimi olmasaydı Dünya ile Ay bu şekilde ve bu mesafede kalamazlardı. Gel-git dediğimiz olay sonucu oluşan dalgalar dev gibi olur, her şeyi yerle bir edebilirdi.

- En önemlisi zaman daha yavaş ilerlerdi.

- Yerçekimi olmasaydı galaksiler ve dünya bu şekilde durmazdı, yıldız sistemleri de olmazdı.

- Yine Güneş’in çekimi, Dünya’yı kendi etrafında yörüngede tutar. Bu şekilde Güneş’in sıcaklığını ve ışığını uygun şekilde alır ve yararlanırız.

- Üzerimizde bizi koruyan atmosferi ve soluduğumuz havayı tutan da yerçekimidir.

- Hatta dağların ve tepelerin inanılmaz yüksekliklerde olması da yerçekimi ile dengelenmiştir.

 

Yerçekimi olmasaydı ne olurdu?

İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nden gökbilimci Karen Masters, yerçekimsiz ortamın dünya üzerindeki fiziksel etkilerini şöyle sıralıyor:

“Dünya, tıpkı bir ipe bağlı olarak başınızın üzerinde çevirdiğiniz bir cisim gibi hızla dönmektedir. Yerçekimini ortadan kaldırmak, ipi bırakmakla aynı şeydir. Dünya üzerine yapışık olmayan her şey; atmosfer, okyanuslar, göller, nehirler uzaya fırlayacak, uzayda kaybolacaktır.

Yerçekimsizliğin bir süre sonra dünyayı parçalaması ve bu parçaların uzayda dağılması da elbette söz konusudur.

Güneş de aynı kaderi paylaşacaktır. Onu bir arada tutacak yerçekimi olmaksızın, merkezindeki yoğun basınç büyük bir patlamayla dağılmasına yol açacaktır.”

Görüldüğü gibi bütün kâinat, “kütle çekim kuvveti” üzerine kurulmuştur ve eğer yerçekimi kuvvetinde bir artma ya da azalma yaşanırsa tüm düzen bozulur. Bunların başında da Dünya’nın Güneş’e yaklaşması, yıldızların kayması ve birbiri ile çarpışması gelir.

 

Allah’ın (cc) ilminin, kudretinin ve rahmetinin göstergeleri

Kâinatımızın harika çeşitliliği ve karmaşıklık içinde mükemmel düzeni hayranlık vericidir.

Kâinatta muhteşem denge mevcuttur. Yaratılan her mahlûkatın kusursuz bir düzende işleyişi, doğumlar, ölümler, insanın yaratılışı ve tabiat Allah’ın (cc) ilminin, kudretinin, rahmetinin ve hikmetinin en güzel göstergeleridir.

“…Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (hiçbir nizamsızlık ve bozukluk tespit edemeden) âciz ve bitkin bir hâlde sana dönecektir.” (Mülk Suresi, 3-4)

“Rahman (çok merhametli olan Allah), Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona (düşüncesini) açıklamayı öğretti. (Onun bir eseri olarak) Güneş ve Ay, bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Bitkiler ve ağaçlar, (Onun yasaları karşısında boyun büküp) secde ederler. Allah göğü yükseltti ve (kâinata) mizanı (tabii dengeyi) koydu. Sakın mizanı (tabii dengeyi) bozmayın. Ölçüyü itina ile gözetin ve mizanı hasara uğratmayın. Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.” (Rahman Suresi, 1-10)