TR EN

Dil Seçin

Ara

HER ZAMAN DOĞRU

Abdullah b. Ömer Resulullah Efendimize (sav) şöyle sordu: “Yâ Resulullah! Seni dinliyoruz, dinlediklerimizi aynen yazalım mı?”

Efendimiz, “evet” cevabını verince, bir daha sordu:

“Öfkeli olsanız da; neşeli olsanız da mı?”

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

“Evet, her iki halde de hakkı söylerim.”

 

...

DOST VE DÜŞMAN

Namık Kemal’e sormuşlar:

“Sizin en samimi dostunuz ve en şiddetli düşmanınız kimdir?” Vatan şairi şu cevabı vermiş:

“İnsanın en samimi dostu ve en şiddetli düşmanı, yine kendisidir.”

 

...

TARİH DERSİ

Malazgirt Fatihi Alpaslan, Romen Diyojen’e sorar:

“Hiç tarih okur musun?”

Romen Diyojen, şaşırarak “hayır okumam; neden?” der. Sultan Alpaslan cevap verir:

“Çünkü tarih okumayan ve tarih bilmeyenlerin sonu sizin sonunuz gibi olur.”

 

...

NEREDEN

Osmanlı Devleti’nde soylu sınıfı diye ayrıcalıklı bir sınıf yoktu. Herkes soyuna göre değil, kabiliyetine göre yükselirdi. Bu sebepten, Osmanlı’da idarî kadroda kölelikten gelmiş pek çok yetenekli insan hizmet etmişti. Bunlardan birisi olan Anadolu Muhasebecisi Sarı Kâtip, bir gün Divan-ı Hümayun’dan çıktığı sırada, Yeniçeri Ocağı’nın rütbelilerinden birisi sordu:

“Sarı Kâtip, nereden geliyorsun?”

Sarı Kâtip bu soruya gülümseyerek şu cevabı verdi:

“Esir pazarından!..”

 

...

ALET İŞLER...

Hz. Ömer, Amr ibni Madi Kerb’ten ‘Samsame’ adını verdiği meşhur kılıcını istemiş. Amr da kılıcını Hz. Ömer’e yollamış. Kılıcı inceleyen Hz. Ömer, Amr’a yazdığı mektupta, kılıcının methettiği kadar iyi olmadığı düşüncesini yazmış. Amr da Hz. Ömer’e yazdığı cevabında şöyle demiş:

“Ben Mü’minlerin Emiri’ne yalnız kılıcı gönderdim, onu kullanan bileği değil.”