TR EN

Dil Seçin

Ara

Hepsinin Karşılığı Olacak / Bir Hadis

Hz. İbni Ömer’den (r.a):

Allah Resulü (sav) buyurdu:

“Kim, bir din kardeşinin ihtiyacını karşılamaya çalışırsa, Allah da onun ihtiyacını karşılamayı üzerine alır.

“Her kim, bir Müslüman’ın (dünyada) bir sıkıntısını giderirse, Allah da bu yaptığına karşılık ondan kıyamet gününün sıkıntılarından birini giderir.

“Her kim, bir Müslüman’ın ayıbını örter (gözden düşmesini önlerse) Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını örter.”

(Buhârî, Müslim)