TR EN

Dil Seçin

Ara

“Çok Günahım Var!”

Câbir b. Abdullah anlatıyor:

Rasulûllah’a (sav) bir adam gelerek:

“Ne kadar çok günahım var! Ne kadar çok günahım var!” dedi. Bu sözünü iki veya üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Rasulûllah (sav):

“Allah’ım senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniş; rahmetin ise amellerimden daha ümit vericidir de” buyurdu.

Adam Rasulûllah’ın söylediklerini aynen tekrar etti.

Bunun üzerine Peygamber (sav) ona:

“Bir daha söyle” buyurdu. Adam bir daha tekrar etti.

Resulûllah (sav):

“Bir daha söyle” buyurdu.

Adam bir kere daha tekrar etti.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:

“Kalk Allah günahlarını affetmiştir.” buyurdu.

(Müstedrek; Tergib 3/132)