TR EN

Dil Seçin

Ara

Zekâ Soruları

Zekâ Soruları

Soru 1: 

“Yolun uzunluğu”

Eymen, A ilinden B iline seyahat ederken aradaki C ilinden de geçecektir. A’dan B’ye doğru ilerlerken yolda: 

tabelasını görüyor. B’ye ulaştıktan sonra A’ya geri dönüyor ve yolda biraz ilerledikten sonra:

tabelası ile karşılaşıyor. Buna göre, A ve B arası kaç kilometredir?

 

Soru 2:

“İki kefeli terazi”

İki kefeli bir terazide 1 kilogramdan 40 kilograma kadar bütün ağırlıkları tartmak için dört adet ağırlık yeterlidir. Bu dört ağırlık kaçar kilogram olmalıdır?

 

Soru 3:

“Kırmızı yazı!”

Mavi yazan bir tükenmez kalem ile kırmızı yazılabilir mi?

 

Soru 4:

“Kuşun aldığı yol”

Aralarında 2000 metre bulunan iki bisikletli birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Birincisi dakikada 60 metre, ikincisi ise dakikada 40 metre yol alıyor. Her ikisinin arasında da hızı dakikada 200 metre olan bir kuş gidip, geliyor. Başlangıçta birinci bisikletlinin yanında bulunan kuş, ikinci bisikletliye doğru hareket ediyor. Oraya varınca tekrar geri dönüyor ve iki bisikletli yan yana gelinceye kadar kuş gidip geliyor. Kuş, toplam ne kadar yol almıştır?

 

Soru 5:

“Mantık”

Aşağıda dört cümle verilmiştir. Bu cümleler birbirlerinden mantıksal olarak elde edilmiştir. 

p: Her kuralın istisnası vardır.

q: Yukarıdaki cümle de bir kuraldır.

r: Öyleyse onun da istisnası vardır.

s: Demek ki istisnası olmayan kurallar da vardır.

Dikkat edilirse p ve s önermeleri birbirine zıt anlamlıdır. Bunun sebebi ne olabilir?

 

***

 

Geçen Sayının Çözümleri (Kasım 2021)

Çözüm 1: 

Ahmet, Mustafa, Enes, Cahit, Said  

 

Çözüm 2: 

Bir kutuya 1 sarı, diğer kutuya kalan 3 sarı ve 4 kırmızıyı bırakmalıyız.

 

Çözüm 3: 

Üçüncü olur.

 

Çözüm 4: 

Ahmet’in silgisi evde kaybolmuş. Eymen’in kalemtıraşı okulda kaybolmuş. Erva’nın kalemi parkta kaybolmuş. 

 

Çözüm 5: 

(Cevap: 204)

1x1 lik 8.8=64 tane,

2x2 lik 7.7=49 tane,

3x3 lük 6.6=36 tane,

4x4 lük 5.5=25 tane,

5x5 lik 4.4=16 tane,

6x6 lik 3.3=9 tane,

7x7 lik 2.2=4 tane ve

8x8 lik 1.1=1 tane olmak üzere toplam 204 tane kare vardır.

 

***

 

Aralık 2021 Çözümleri

Çözüm 1:

(Cevap: 105)

 BC arası 30 ve CA arası 85 kilometre olduğundan AB arası 105 kilometredir. 

 

Çözüm 2:

1, 3, 9, 27 ağırlıkları yeterlidir. 

 

Çözüm 3:

Evet. “kırmızı”

 

Çözüm 4:

(4000 metre)

Toplam geçen süre yol=(hız).(zaman) olduğundan, 2000=(60+40).t den t=20 dakika süre geçer. Dolayısıyla kuşun aldığı yol 20.200=4000 metre olur.

 

Çözüm 5:

Bunun sebebi p’deki cümlenin doğru olmaması. Doğrusu “Bazı kuralların istisnası vardır.