TR EN

Dil Seçin

Ara

Sevinç Meleği

Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki:

Bir kimse bir mümini sevindirince, Allah verdiği bu sevinç sebebiyle onun için bir melek yaratır. O kişi kabrine vardığında, o sevinç meleği gelir ve ona:

‘‘Beni tanıyor musun?” der.

O kişi :

Sen kimsin?” diye sorar.

Sevinç meleği:

Ben filanca kişiye filanca vakitte verdiğin sevinçten yaratılan meleğim. Bugün kabrin yalnızlığında senin dostun olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana telkinde ve yardımda bulunacağım. Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım ve sana cennetteki yerini göstereceğim.” der.