TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah’ın Resulüne Sevgi ve Bağlılık / Bir Hatıra

Allah’ın Resulüne Sevgi ve Bağlılık / Bir Hatıra

Mahir İz Hoca, Ömer Ferid Kam ile ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor:

Bir gün yine bir na’t yazmıştı. Şöyle başlıyordu:

“Vücûd-ı akdesin âlâdan âlâ, yâ Resûlullah,

Cemâlindir tecelligâh-ı Mevlâ, yâ Resûlullah.”

Mutasavvıfâne olan bu na’tı istinsah ettim. Son beyti şöyleydi:

“Ferîd-i bînevâyı defter-i uşşâkına kaydet,

Budur senden niyâz-i kalb-i şeydâ yâ Resulullah.”

Evde akşam yemeğe oturduğumuz zaman kapı şiddetle çalındı. Elimde peçete kapıya koştum. Bir de baktım ki, Ferid Bey pür heyecan kapıda; dedi ki: 

Aman oğlum, ben büyük bir terbiyesizlik yaptım. Yazdığını getir de hemen onu düzelteyim. O büyük bir terbiyesizliktir. Resûlullah’a emr edilip “kaydet” denir mi? Hemen o mısraı şöyle düzelt:

“Ferîd-i bînevâ da defter-i uşşakına geçsin” dedi. Ve; “Hemen şimdi düzelt” diye te’kit edip gitti. 

Eski hâli ile manzûmenin başkasının eline geçmesinden korkmuştu.

(Kaynak: Mahir İz, Yılların İzi)

 

Na’t: Nitelemek, iyi ve güzel şeyleri dile getirmek; nitelik, vasıf, tavsif etmek. Allah Resulü Hz. Muhammed'i yâd eden ve övgüyle bahseden edebî eserlere verilen isimdir.

İstinsâh: Bir kitabın veya bir metnin bir nüshasını yazmak, onu harfi harfine kopya etmek, aynısını yazmak.

Bînevâ: Zavallı, nasibsiz, muhtaç, çaresiz.

Uşşâk: Âşıklar.

Niyâz-i kalb-i şeydâ: Çok tutkun, müptela olan kalbimin duası yakarışı.

Pür heyecan: Heyecan dolu.

Te’kit: Sağlamlaştırmak, pekiştirmek.

Manzûme: Nazımla yazılmış, şiir biçiminde yazı.