TR EN

Dil Seçin

Ara

Bir Peygamber Hediyesi / Saadet Asrından

Rahmet Peygamberi bir gün amcası Hz. Abbasa sordu:

Ey Abbas! Ey amcacığım! Ben sana bir hediye vereyim mi? Sana akrabalık hakkını ödeyeyim, sana faydalı olayım mı?”

Hz. Abbas:

Evet ya Resulallah!” dedi.

Peygamber Aleyhisselam:

Ben sana on şeyi haber vereyim ki, onları işlediğin zaman, Allah senin günahının, evvelini ve ahirini, yenisini ve eskisini, kasıtlısını ve kasıtsızını, küçüğünü ve büyüğünü, gizlisini ve açığını bağışlasın!” buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti:

Ey amca! O on şey şunlardır:

Dört rekat namaz kılarsın. Her rekatta Fâtiha’yla birlikte bir sûre okursun. İlk rekatın kıraati bitince ayakta olduğun halde on beş kere Subhânallahi velhamdulillahi ve lâ ilahe illâllahu vallahu ekber dersin.

Rükûa gidersin ve rükûda iken bunu on kere söylersin.

Sonra rükûdan başını kaldırır, ayakta dikilmiş olduğun halde bunu on kere söylersin.

Sonra secdeye gidersin. Secdede bunu on kere söylersin.

Sonra secdeden başını kaldırırsın, orada da bunu on kere söylersin.

Tekrar secdeye gidersin. Secdede de bunu on kere söylersin.

Sonra secdeden başını kaldırırsın, orada bunu on kere daha söylersin.

Bu, her rekatta 75 eder.

Bunu rekatların dördünde de yaparsın.

Dört rekatta 300 eder.

Artık senin günahların, Alic* kumlarının sayısı kadar da olsa, Allah seni bağışlar! Bunu her gün bir kere yapmaya gücün yeterse, yap!”

Hz. Abbas:

Yâ Rasûlallah! Bunu her gün söylemeye kimin gücü yeter?!” dedi.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

Her gün yapmaya gücün yetmezse, her Cuma bir kere yap!

Her Cuma yapmaya gücün yetmezse, her ay bir kere yap!

Her ay yapmaya gücün yetmezse, her yıl bir kere yap!

Her yıl yapmaya gücün yetmezse ömründe bir kez olsun yap!” buyurdu..

  • Alic, Mekke yakınlarında çorak ve dört gün gidilse ancak geçilebilecek bir çölün adıdır.